18. 7. 2024

ZRKADLO MALUČKÝCH 2.ročník – 1864

Dnes archivovaná příloha dvou ročníků z časopisu SLOVENSKÝ NÁRODNY UČITEĽ – ZRKADLO MALUČKÝCH z roku 1864 pro detske-casopisy.cz digitalizoval nell1967. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „Vydavateľ a odpovedný redaktor: Juraj Slota, spoluredaktor : Jozef Král. Tlačiareň Fr. X. Škarnicla v Trenčíne.“ Časopis vycházel bez obrázků, v rozsahu 8 stran. O tomto časopisu a příloze se mi podařilo po dlouhém hledání zjistit toto: Zveste redakcie „Slovenského národného učiteľa“ Konečne po uplynutí viac nežli jednoho roku voľno nám je prikročiť k ďalšiemu …

SEVERKA – 26.ročník – 2014

Dnes archivovaná čísla časopisu SEVERKA z roku 2014 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! Web slovenského TRAMSKÉHO MÚZEA k SEVERCE uvádí: „Hoci Severka mala od začiatku v podtitulku text trampský občasník, vychádzala vcelku pravidelne. Od roku 1990 sme prešli na periodicitu 4 čísel do roka, ktorú sa nám, s výnimkou „krízových rokov“ 1997 a 1998, darí udržať  dodnes. V neskorších rokoch sme občasný výpadok kompenzovali vydaním dvojčísla. Spočiatku boli označované len poradovým číslom, ale už od 1/91 sa prešlo na označenie …

SLUNÍČKO – 22.ročník (1988-89)- zbývající čísla.

SLUNÍČKO – časopis pro nejmenší – 22.ročník (1988-89)– zbývající čísla  6, 7, 8 a 12 . Ročník je kompletní! Pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval a upravil etien.  Moc děkujeme!. Bližší informace si můžete přečíst na  https://www.detske-casopisy.cz/slunicko-casopis-pro-nejmensi-22-rocnik-1988-89/ A také na stránkách našeho webu https://www.detske-casopisy.cz/slunicko/ Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLUNÍČKO z roku 1988-89 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek. Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLUNÍČKO – kliknutím na náhled strany: SLUNÍČKO 22.ročník (1988-89) číslo …

STOPA LEGIONÁŘE 2 2015

Dnes archivovaný komiks STOPA LEGIONÁŘE 2 z roku 2015 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Veliký dík! Druhý svazek (nese podtitul „Osudy československých legionářů“) volně navazuje na předchozí komiks (ale není čistě komiksový jako svazek první). Věnuje se životním příběhům konkrétních dvaceti vybraných osobností (československých legionářů), významných svojí historickou úlohou, kterou sehráli v armádě, politice, protifašistickém odboji a kultuře. Časově není kladen důraz jen na jejich činy v první světové válce a v legiích, ale líčení jejich životních osudů pokračuje dále a přesahuje tak do …

KLAS – neúplný 22.ročník – 1946-47

Dnes archivovaná čísla časopisu KLAS z roku 1946-47 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval burtoo. Veliký dík! V tiráži časopisu se uvádí: „KLAS mladých, časopis mládeže s přílohou. Vychází 1. a 15. každý měsíc mimo červenec a srpen. Vydává svaz zaměstnanců školství a osvěty a Výzkumný ústav pedagogický v Praze nákladem Ústředního učitelského nakladatelství v Praze. Řídí Jaroslav Jelínek a Pravoslav Hykeš s redakční radou. Odpovědný zástupce Jaroslav Jelínek.“ KLAS chrakterizoval Štefan Švec v publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 308-310 …

AHOJ NA SOBOTU – 11.ročník (1979) – komiks TÁBOR VE ŽLUTÝCH SKALÁCH

Dnes archivovaný soubor komiksu TÁBOR VE ŽLUTÝCH SKALÁCH, který vycházel v roce 1979 v časopise AHOJ NA SOBOTU pro detske-casopisy.cz  digitalizoval D. Veliký dík! Časopis AHOJ byl vydávaný v letech 1933–1943 nakladatelstvím Melantrich.  Ale zábavný a společenský magazín AHOJ NA SOBOTU vycházel v letech 1969–1997 jako příloha novin SVOBODNÉ SLOVO ve stejném nakladatelství. Jen pro zajímavost (wikipedie): „Melantrich bylo české nakladatelství a vydavatelství, působící od roku 1898, nejprve pod názvem Tiskařské družstvo Národně sociální strany. Název Melantrich neslo od roku 1910. …

Jedno číslo z 2.ročníka časopisu – NOVINÔČKY

NOVINÔČKY, konkrétne číslo 01. z druhého ročníka nám zaslal Nell1967.  Ďakujeme krásne. O časopise sa mi už viac nepodarilo na internete dohľadať a tak použijem dostupné informácie z predošlej recenzie. Vychádzali v rokoch 1931 – 1933. Boli vydané 2 ročníky. 1931-32 10 čísel 80 strán a 1932-33 10 čísel 75 strán. Rozmery časopisu venovaného deťom do 10 rokov boli 25 x 18 cm. Z tiráže na poslednej strane sa dozvedáme: NOVINÔČKY , obrázkový, poučno-zábavný detský časopis. Vychodí mesačne raz, okrem prázdnin. Vydavateľ a zodpovedný redaktor: M. L. …

ČTYŘLÍSTEK – 32.ročník – 2001

Dnes archivovaná čísla časopisu ČTYŘLÍSTEK z roku 2001 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo a Satok. Veliký dík! Komiksový časopis ČTYŘLÍSTEK vydávalo nakladatelství a vydavatelství Čtyřlístek, spol. s. r. o. Odpovědným redaktorem byl stále Jiří Čehovský. Standardní rozsah časopisu byl 36 stran. U dnes archivovaných čísel už nebyl v tiráži udáván náklad. Časopis ČTYŘLÍSTEK v průběhu roku 2001 „zdražil“ ze 24,9 Kč na  27,50 Kč. Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), se na stranách 237-238 zmiňuje o ČTYŘLÍSTKU takto: …

WALITAKA (1990, 1991, 1995 a 2013)

Dnes archivovaný komiks WALITAKA z roku 2013 pro detske-casopisy.cz digitalizoval nell1967. Veliký dík! Komiks WALITAKA (dnes archivováno 79 stran) vyšel jako speciál 10/1995 v časopise BOBŘÍ STOPA (dříve BOBŘÍ STOPOU) – tam bylo otištěno ale jen 24 stran. Dnešní stránky kresleného příběhu jsou z edice KLASICKÉ KOMIKSY MARKO ČERMÁKA, kterou od roku 2013 vydává Václav Vávra. Databazeknih.cz: „Toto vydání obsahuje všechny čtyři příběhy turistického, později indiánského oddílu, jehož vedoucím je právě Walitaka. První tři příběhy – Walitaka, Walitaka II: Pahorky a Walitaka …

SLUNÍČKO – 2.ročník – 1968-69

Pro detske-casopisy.cz digitalizoval archivované SLUNÍČKO – zatím jediné z 2. ročníku –  Jaroslav P. Moc děkujeme! Celobarevný dvacetičtyřstránkový časopis SLUNÍČKO mělo v letech 1968-69 v záhlaví „podtitul“ PRO NEJMENŠÍ. Vycházelo dle školního roku – 1.číslo v září 1968. SLUNÍČKO stálo 1 Kčs. V tiráži je uvedeno: „Vedoucí redaktor Zdeněk Adla, redaktorka Lilly Eisenschimlová. Redakční rada: Josef Brukner, Ladislav Dvořák, dr. František Holešovský, Ota Janeček, dr. Eva Opravilová, Radek Pilař. Adresa redakce: Senovážná 2, Praha 1, telefon 23 97 41-4. Vydává …