3 x kompletný – ročník 13.-14.-15.ročník časopisu NOVINY MALÝCH

Dnes pridávam ďalšie tri kompletné ročníky časopisu NOVINY MALÝCH. 15.ročník bol bohužiaľ posledným z etapy vychádzania tohto časopisu. Aj keď redaktor Martin Braxatoris (Strýčko Martin) sa v záverečnom príspevku napísal nádej, ďalšieho ročníka sa už malí čitatelia nedočkali a časopis zanikol: „Na závierku ročníka. Keď týmto dvojitým (májovým a júnovým) číslom končime XV. ročník „Novín Malých“, ďakujeme vrúcne predovšetkým Bohu, ktorého moc a sila zjavovala sa v mdlobách našich, potom však vzdávame srdečné vďaky všetkým, ktorí nám v práci pomáhali, …

Až 3 ročníky (8;10;12) slovenského časopisu NOVINY MALÝCH

Dnes opäť netradične. Až tri ročníky časopisu NOVINY MALÝCH. Ako je uvedené v pôvode zdroja, boli zverejnené portálom slovakiana. Dôvodom, prečo tieto digitálne súbory publikujem vo väčších množstvách je to, aby sa zbytočne nerobila duplikovaná práca. Samozrejme, ak má niekto kvalitnejšie originály, časopisy v archíve nahradíme. V jedno z príspevkov som uvádzal: „Vychádzali ako mesačník, do roku 1910 osemkrát od októbra do mája, potom desaťkrát (od septembra do júna) do roka v kníhtlačiarni Jána Beža spol. v Senici. Po smrti prvého redaktora …

KRÁSNÉ ČTENÍ – 4.ročník – 1911-12

Dnes archivovaná čísla časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ z roku 1911-1912 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro. Veliký dík za neutuchající úsilí! Stejně jako život lidský, i život časopisu podléhá rozličným okolnostem a je plný zvratů i nejistot. KRÁSNÉ ČTENÍ vycházelo od roku 1904 společně s přílohou ČESKÁ DÍVKA. která později vycházela samostatně až do roku 1937. KRÁSNÉ ČTENÍ vycházelo v letech 1904-1914 s přestávkou 1907-1909. Vydával jej v Lysé nad Labem Alois Holub, který byl rovněž jeho šéfredaktorem. Splupracoval například s Karlem Kálalem, …

Premiéra časopisu SOKOLSKÉ BESEDY – 6.ročník – 1911

Niekedy sa aj v slovenských antikvariátoch objavia staré detské časopisy z Čiech. Takto sa mi podarilo za nepatrnú cenu zohnať aj pár čísel dnes publikovaného časopisu SOKOLSKÉ BESEDY zo 6.ročníka 1911. Bohužiaľ iba 10 čísiel. Snáď sa nájde niekto, kto doplní chýbajúce výtlačky č.7 a č.11. Na definíciu „Sokola“ som si požičal charakteristiku z Wikipedie, kde sa okrem iného o tomto spolku píše:  Sokol (Česká obec sokolská) je označením českého telocvičného spolku, ktorý v histórii českej a slovenskej telovýchovy zaujal pozíciu nielen najväčšej, ale …

ČESKÁ DÍVKA – 7.ročník – 1911

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1911 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! V tiráži časopisu ČESKÁ DÍVKA můžeme vyčíst pouze: „Redaktor a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. L. — Tiskli Štorkán a Jaroš v Žižkově.“ Časopis už vycházel samostatně (první ročníky byl přílohou časopisu krásné čtení), proto je i záhlaví titulní strany bez podtitulu. Rozsah byl 16 stran. Časopis byl číslován průběžně. První čtyři strany (včetně té titulní) obsahovaly černobílé reprodukce obrazů starých mistrů: …