EVANJELICKÁ MLÁDEŽ

 

ROKY VYDÁVÁNÍ: 

  • 1912 – 1914

PODTITUL:

  • Cirkevný časopis venovaný práci ev. a. v. vnút. missijných spolkov mládeže a nedeľných škôl

VYDAVATEL:

  • NAKLADATELSKÝ SPOLOK „TRANOSCIUS“ Liptovskom svätom Mikuláši
01.ROČNÍK (1912-13)
PŘÍSPĚVKY:

02.ROČNÍK (1913-14)
PŘÍSPĚVKY: