LEGIO ANGELICA

 

LEGIO ANGELICA
PODTITUL:

  • Časopis liturgický pro hochy ministranty a pro ty hochy, kteří touží po povolání kněžském
  • Měsíčník pro liturgickou a sociální výchovu hochů

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1930 – 1948

VYDAVATEL:

08.ROČNÍK (1937-38)
PŘÍSPĚVKY: