MLADÁ TVORBA

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • 1947 až 1950

PODTITUL:

  • Dvojtýždenník slovenskej mládeže, od 1 /III (1. sept. 1948)
  • Dvojtýždenník Zväzu mládeže, od 19/111 (1. júna 1949)
  • Dvojtýždenník ČSM. Na obálke: časopis slovenskej mládeže, od 1 /III (1. sept. 1948)
  • Časopis mládeže škôl III. stupňa, od 1/V (1. okt. 1950)
  • Časopis SUV ČSM pre školy III. stupňa. Podnázov v tiráži: od 1/IV (1. sept 1949)
  • Dvojtýždenník SÚV ČSM pre mládež na školách III. stupňa, od 1/V (1. okt. 1950)
  • Mesačník SÚV ČSM pre mládež na školách III. stupňa.

VYDAVATEL:

  • Štátne nakladateľstvo v Bratislave, Smena v Bratislave

 

02.ročník (1947-48)
PŘÍSPĚVKY: