MLADÉ SLOVENSKO

PODTITUL:

  • REVUE SLOVENSKEJ MLÁDEŽE

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1919 – 1927

VYDAVATEL:

  • Bratislava : Sväz slovenského študentstva (Universum)
  • Praha : Ústredný sväz československého študentstva
  • Praha Bratislava : Ľudovít Izák, ml.
  • [Bratislava] : O.M.S. Organizácia Mladého Slovenska
  • [Budapešť] : Ľudovít Izák, ml. , 1919 (Nakladateľský účastinný spolok)
01.ročník (1920)
PŘÍSPĚVKY: