MLÁDEŽ A MISIE

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • 1937 – 1948

PODTITUL:

  • mesačník malých slovenských misionárov

VYDAVATEL:

  • Bratislava : Správa saleziánskeho diela v Bratislave , 1937-1948 (Unia)
  • Bratislava : Saleziáni v Bratislave
  • Bratislava : Správa saleziánskych spolupracovníkov v Bratislave

 

01.ročník (1937-38)

PŘÍSPĚVKY:

02.ročník (1938-39)

PŘÍSPĚVKY:

03.ročník (1939-40)

PŘÍSPĚVKY:

04.ročník (1940-41)

PŘÍSPĚVKY:

06.ročník (1942-43)

PŘÍSPĚVKY:

08.ročník (1946-47)

PŘÍSPĚVKY:

09.ročník (1947-48)

PŘÍSPĚVKY:

10.ročník (1948-49)

PŘÍSPĚVKY: