MLADÝ TECHNIK

 

MLADÝ TECHNIK
Adopce: totem
PODTITUL:

  • dvojtýždenník pre technickú výchovu mládeže

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1952 -1953

VYDAVATEL:

  • Bratislava : Štátne nakladateľstvo , 1952-1953, č.9
  • Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo
  • Bratislava : Smena, nakl. a vyd. SÚV ČSM
ROČNÍKY
     
01.ročník (1952-53)