PRAMEŇ

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • 1939 – 1948

PODTITUL:

  • časopis pre slovenskú evanjelickú, školskú mládež

VYDAVATEL:

  • Spolok evanjelických učiteľov

 

02.ročník (1940-41)

PŘÍSPĚVKY:

03.ročník (1941-42)

PŘÍSPĚVKY:

04.ročník (1942-43)

PŘÍSPĚVKY:

05.ročník (1943-44)

PŘÍSPĚVKY:

06.ročník (1945-46)

PŘÍSPĚVKY:

07.ročník (1946-47)

PŘÍSPĚVKY: 

08.ročník (1947-48)

PŘÍSPĚVKY:

09.ročník (1948-49)

PŘÍSPĚVKY: