SKAUT (SK)

 

SKAUT
Adopce: totem
PODTITUL:

  • skautský informačný mesačník

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1990 – 1992

VYDAVATEL:

  • okresná rada Skauta v Košiciach
01.ročník (1990-91)
02.ročník (1991-92)

PŘÍSPĚVKY: