VĹČA

ROKY VYDÁVÁNÍ:

  • 1939 – 1945

PODTITUL:

  • Časopis Hinkovej mládeže

VYDAVATEL:

  • Hlavné veliteľstvo Hlinkovej mládeže, Bratislava

 

05.ROČNÍK (1943-44)

PŘÍSPĚVKY: