PRIATEĽ DIETOK

PODTITUL:

  • časopis pre našu mládež
  • poučno-zábavná knižnica pre slovenskú mládež
  • časopis pre evanjelickú mládež

ROKY VYDÁVÁNÍ: 1886 – 1890

VYDAVATEL:

  • rediguje a vydáva K. Salva
01.ročník (1886-87)
02.ročník (1888-89)
03.ročník (1890)

PŘÍSPĚVKY: