Karol Salva – PRIATEĽ DIETOK 02.ročník (1887-88)

V dnešnom príspevku predstavujem druhý kompletný ročník časopisu PRIATEĽ DIETOK. Tvorilo ho 7 čísel a trojčíslo. Rozmery, ani počet strán sa oproti prvému ročníku nezmenil.

Podobne, ako u prvého ročníka aj u tohto som mal iba jednu obálku, tak som ju pre doplnenie upravil pre zostávajúce výtlačky.

Od roku 1987 do 1890 vyšli celkove 3 ročníky. Roku 1890 vyšli len dva zošity a miesto časopisu Karol Salva začal vydávať poučno- zábavnú knižnicu pre slovenskú mládež PRIATEĽ DIETOK, z ktorej vyšiel jeden zošit roku 1894.

1887: I. roč. 10 zošitov, 154 str.
1889: II. roč. 7 zošitov 154 str.
1890: III. roč. 2 zošity 32 str.

Dôvodom zániku časopisu boli pravdepodobne finančné problémy. Svedčí o tom aj dopis adresovaný Salvovi od predsedu Kníhtlačiarského účastníckeho spolku v Martine, Jána Francisciho-Rimavského.

„Keď sme výpočet robili na vyhotvenie časopisu „Dom a škola“,[1361] brali sme ohľad na to, že účet budete riadne splácať, a keď ste ct. listami od 6. a 13. februára 86 žiadali svoj mesačný úver, aj na to sme pristali, aby sme dobrej veci dobrú službu preukázali. Keď sme vyjednávali o cene vyhotovenia „Priateľa dietok“, vtedy ste ct. listom od 2. októb. 1886 sľúbili platiť hneď každé číslo.

A nezadržali ste ani jeden sľub, ba ani ten v ct. liste od 10. sept. 1886 vyslovený, že do konca roku 1886 všetko vyplatíte, a nebolo by Vám to žiadnej ťažkosti urobilo, keď, ako ste písali, svoje peniaze máte uložené v poštovej sporiteľni, kde by ste boli mohli potrebnú sumu tak vypovedať, že by ste ju na sľúbený čas boli mohli vyplatiť. Váš účet pre oba časopisy robil do konca 1886 631 zl. 40. Taká značná suma nám značne chýbala pri vyplácaní našich povinností s koncom roku, a za druhé aj pri možne najlacnejšej cene ukrátili sme úroky od nej na viac mesiacov vo sporiteľni tunajšej a naposledy príklad p. Fábryho[1362] nám nakladal opatrnosť a prísne staranie sa o majetok cudzí, t. j. účastinársky, ako aj o možný, keď aj skromný úžitok z neho.

Ráčte považovať otázku z tohoto stanovišťa a iste aj sa sám nahliadnete, že som celkom správne urobil, keď som v liste od 13. t. m. žiadal zadržanie Vami termínov, ktoré ste si sami urobili.

Avšak len zmysel toho listu dobre ste pochopili. Je v ňom povedané:

  1. Že žiadame, aby ste nabudúcne zadržali termíny Vami urobené, a síce pre „Dom a škola“ trojmesačný úver pre každé číslo a pre Priateľa dietok platenie hneď každého čísla.
  2. Že Vám objednané 1. číslo „Domu a školy“ a 2-hé vydanie 1. čísla a 2. i 3. číslo Priateľa dietok vyhotovíme; ale ak by ste do konca tohoto mesiaca celý lanský svoj účet, podľa posledného sľubu, nevyrovnali, že ďalej na úver robiť nebudeme môcť.
  3. Že Vám otázne tri čísla Priateľa dietok — a nie aj Dom a školu pošleme na dobierku, čo, tak myslím, nemôže sa vykladať za nešetrnosť, keď ste sami sľúbili každé číslo hneď platiť, a keď sa Vám toho časopisu dľa Vašich vlastných slov 4.000 výtiskov na mračku mačku rozchytalo.

Čo sa budúcnosti dotýče, teda vyslovujem menom nášho spolku, že žiadame držanie prvotných termínov platenia, t. j. pre Dom a školu trojmesačný úver a pri Priateľovi dietok platenie hneď každého čísla. Vyplácanie len s koncom roku celého účtu oboch časopisov bolo by pri terajších cenách vyhotovenia so značnou stratou pre náš spolok spojené, lebo celoročný účet „Domu a školy“ činí podľa lanského 561 zl. 20 a účet Priateľa dietok podľa 1. vydania 1. čísla čo len na desať mesiacov 702 zl. spolu 1.263 zl. 20, a keď my na to všetko vynaloženú prácu, administráciu a réžie hneď a masu papiera, tú tiež behom roku hotovým platíme, stratili by sme značné úroky a tak aj osoh z tej celej práce. Naposledy nesmieme zo zreteľu spúšťať, že ľudia sú smrteľní a Vy nám nespomínate ani nedávate žiadnej garancie za vyplatenie takej veľkej sumy na tú prípadnosť, že by sa Vám pred vyplatením celej podlžnosti niečo ľudského prihodilo. Avšak aby sa dobrej veci nekládli prekážky, môžem Vám sľúbiť menom nášho spolku otvorenie aj celoročného úveru, ale pod nasledujúcimi výminkami:

  1. Že celoročný účet oboch časopisov nám pred zakončením roku, t. j. pred 31. decembrom hotovým tak vyplatíte, žeby sme peniaze ešte pred 31. decembrom obdržali.
  2. Že pri zadržaní terajších cien vyhotovenia od vypršania termínu platenia každého čísla, t. j. pri Dome a škole od pominutia troch mesiacov a pri Priateľovi dietok od vyhotovenia každého čísla až do vyplatenia počítame 6 % úroky nám zaplatíte.
  3. Že postavíte takého od nášho spoku prijatého kaventa,[1363] ktorý sa zaviaže celý účet, v prípadnosti čímkoľvek zapríčineného neplatenia skrze Vás, s koncom roku hotovým vyplatiť, alebo že dáte dostatočnú tejto podmienke zodpovedajúcu kauciu.

Naposledy 4. že pri Priateľovi dietok knihára si Vy budete bezprostredne platiť, lebo my by sme nemohli knihársku prácu, asi 80 zl. hneď platiť a za vyplatenú Vám do konca roka čakať.

Ráčte tieto návrhy nestranne uvážiť a presvedčený som, že takým usporiadaním záležitosti vyhovie sa obapolným záujmom; t. j. i Vaším, i nášho spolku.“

Štruktúra časopisu bola jednoduchá. Ilustráciami oživená poézia,

próza, preklady a výňatky z biblie.

Zriedkavo sa objavili poučné články z histórie a zemepisu Slovenska, doplnené obrázkami.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z roku 1887-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *