14. 7. 2024

ČESKÝ SVĚT – 10.ročník -1914 – 49. číslo

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÝ SVĚT z roku 1914 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Mosef. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „ČESKÝ SVĚT“ vychází týdně v sešitech po 40 hal. a předplácí se i s poštovným čtvrtletně K 5.20, půlletně K10,- celoročně K 20,- do ciziny K 28,- v administraci v Karlíně, Královská tř. 48, nebo v kterémkoli knihkupectví. Vytiskla tiskárna Th. Venta, s. s r. o. v Praze I.“ Základní informace o týdeníku ČESKÝ SVĚT se mi podařilo najít na …