ČESKÁ DÍVKA – 19.ročník – 1930-31

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1930-31 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Satok. Veliký dík! V tiráži časopisu ČESKÁ DÍVKA můžeme vyčíst pouze: „Redaktor a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. L. – Novinové známky povoleny ředitelslvím pošt a telegrafů č. 158.958. – Tiskl Ar. Splídek v Nových Benátkách.“ V podtitulu ČESKÉ DÍVKY bylo uvedeno: „ROČNÍK XIX. S přílohou: Vzory ženských ruč. prací. Sešit 1. 1930-31.“ Časopis už vycházel samostatně. Tištěn byl černobíle, v rozsahu 32 stran včetně příloh. …

ČESKÁ DÍVKA – 8.ročník – 1912

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1912 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! V tiráži časopisu ČESKÁ DÍVKA můžeme vyčíst pouze: „Redaktor a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. L. — Tiskli Štorkán a Jaroš v Žižkově.“ Časopis už vycházel samostatně (první ročníky byl přílohou časopisu KRÁSNÉ ČTENÍ), proto je i záhlaví titulní strany bez podtitulu. Tištěn byl černobíle, v rozsahu 16 stran. Časopis byl číslován průběžně. Vycházel v letech 1904-1914, 1920, 1923-37 jako měsíčník. Mezi …

ČESKÁ DÍVKA – 7.ročník – 1911

Dnes archivované číslo časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1911 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! V tiráži časopisu ČESKÁ DÍVKA můžeme vyčíst pouze: „Redaktor a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. L. — Tiskli Štorkán a Jaroš v Žižkově.“ Časopis už vycházel samostatně (první ročníky byl přílohou časopisu krásné čtení), proto je i záhlaví titulní strany bez podtitulu. Rozsah byl 16 stran. Časopis byl číslován průběžně. První čtyři strany (včetně té titulní) obsahovaly černobílé reprodukce obrazů starých mistrů: …

ČESKÁ DÍVKA – 6.ročník – 1909-10

Dnes archivovaná čísla časopisu ČESKÁ DÍVKA z roku 1910 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! Z tiráže časopisu lze vyčíst: „ČESKA DÍVKA S PŘÍLOHOU VZORY ŽENSKÝCH RUČNÍCH PRACÍ. Majitel a vydavatel Alois Holub, učitel v Lysé n. Labem. — Tiskem Th. Venty s. s r. o. v Praze I. NÁKLADEM VLASTNÍM“ Šestý ročník ČESKÉ DÍVKY vycházel v rozsahu 16 stran s průběžným číslováním (celkem 176 stran) + barevně ilustrované přílohy s obrázky Ivana Bilibina (19x), Josefa Mánese (9x) a …