SKAUTKA – 3.ročník – 1947-48

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUTKA z roku 1947-48 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! Čeští skauti už pár let po svém založení pochopili jak důležitý je pro jejich činnost vlastní časopis a tak už v druhém válečném roce, 15. ledna 1915, vyšlo první číslo časopisu JUNÁK. Od té doby se název rozšířil na SKAUT-JUNÁK a stal se nedílnou součástí skautingu v době jeho svobodného bytí. Se zákazem organizace v českých zemích vždy přišel i zákaz časopisu; v letech 1940, …

SKAUTKA – 2.ročník – 1946-47

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUTKA z roku 1946-47 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! V tiráži SKAUTKY se můžeme dočíst: „Skautka, časopis pro Světlušky a Skautky. Majitel a vydavatel „Junák“, ústředí skautské výchovy v Praze. – Ročník 1947. – Vychází čtrnáctidenně. – Redaktorka S. Červenková. Odpovědná redaktorka H. Zárubová. – Redakce a administrace Praha II., Štěpánská 61. Telefon 285-69. – Cena čísla 3,50 Kčs. Předplatné na 10 čísel 35 Kčs. – Za povolení novin. známek zažádáno. – Tisk: Pospíšil, …

SKAUTKA – 1.ročník – 1946

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUTKA z roku 1946 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík! V tiráži SKAUTKY se můžeme dočíst: „Skautka, časopis pro Světlušky a Skautky. Majitel a vydavatel „Junák“, ústředí skautské výchovy v Praze. – Ročník 1946. – Vychází čtrnáctidenně. – Redaktorka S. Červenková. Odpovědná redaktorka H. Zárubová. – Redakce a administrace Praha II., Štěpánská 61. Telefon 285-69. – Cena čísla 3 Kčs. Předplatné na 6 čísel 18 Kčs. – Tiskem Nár. správy tiskárny a nakladatelství Moldavia, Čes. …