14. 7. 2024

Měsíčník dorostu – LÍPA – 7.ročník – 1926-27

Dnes archivovaných 10 čísel s obsahom tvorí kompletný 7.ročník časopisu LÍPA. V tiráži sa uvádza: LÍPA měsíčník dorostu českoslov. červeného kříže, roč.VII. – vychází každého 1. v měsíci kromě července a srpna s přílohou „radost“. S redakčním kruhem vede a odpovídá A.Kováříková – redakce; Praha VI., Neklanova 34. – předplácí se: na „LÍPU“ Kč 17.- ročně, Kč 8.50 pololetně, na „RADOST“ Kč 7.- ročně, Kč 3.50 pololetně. – Majitel a vydavatel čsl. č. kříž, Praha VI. — tiskne „Lidová knihtiskárna“ Praha II., …

LÍPA – 6.ročník – 1925-26

Dnes by sme do nášho archívu zaradili ďalší ročník měsíčníka dorostu Československého červeného kříže – LÍPA. Tvorí ho 10 čísel a jeho obsah. Výtlačok stál 1,70 Kč, ročné predplatné 17 Kč a polročné 8,50 Kč. Vychádzal vždy 1. v mesiaci okrem prázdnin s pravidelnou prílohou RADOST. Redakčný kruh tvoril F. Krch, P. Molnárová, J. Satranský a zodpovedná redaktorka Pavla Molnárová. Tlačila ho tlačiareň „MELANTRICH“ v Prahe. Hneď na druhej strane prebalu, redakcia zdôrazňuje poslanie a štruktúru časopisu: VŠEM UČITELŮM, RODIČŮM A VYCHOVATELŮM MLADEŽE! Oba naše listy …

Všetky čísla časopisu LÍPA – 17.ročník – 1936-37

Dnešný kompletný ročník časopisu LÍPA je v poradí už sedemnásty. Tak ako predošlé aj on obsahoval 10 čísel s rovnakým, jednofarebným prebalom. Z tiráže sa dozvedáme: LÍPA, MĚSÍČNÍK DOROSTU ČS. ČERVENÉHO KŘÍŽE. Vychází každého 1. v měsíci kromě července a srpna, s přílohou „RADOST“. Vede a za redakci odpovídá A.Kováříková. Predplatné na rok bolo 12 Kč, polročne 6 Kč. Ako vidno z tiráže, časopis obsahoval prílohu „RADOST“ – 7 Kč ročne a 3,50 Kč polročne. Či každý časopis vychádzal samostatne, alebo sa musel priplatiť …

Kompletný + obsah časopisu LÍPA – 20.ročník – 1939-40

Dnes publikujeme ďalší kompletný ročník časopisu LÍPA. Tvorí ho 9 čísel a obsah. Z tiráže vyberáme: podtitul – měsíčník školní mládeže. Vychází každého prvního v měsíci kromě července a srpna s přílohou „RADOST”. (príloha už bola na našich stránkach publikovaná ako samostatný časopis RADOST – 6.ročník – 1929-30) Redakciu vedie A. Kovaříková. Predplatné na rok bolo 12 korún. Podobne ako v predošlých ročníkoch, bol prebal jednotlivých čísel oblečený do rovnakého šatu. Výnimku tvorilo iba číslo 9. Bolo venované pamiatke českého akademického …

Kompletný ročník časopisu LÍPA 12.ročník – 1931-32

V príspevku z 5.10.2014 sme po prvý krát predstavili veľmi kvalitný, detský časopis LÍPA a to hneď jeho celý 11.ročník. Dnes prinášame kompletný 12.ročník. Oproti predošlému ročníku sa zmenila iba farba obálky. Motív zostal nezmenený. Časopis tvorilo 16 čiernobielych a štyri jednofarebné strany obalu. Cena výtlačku sa však znížila z 1,50 Kčs na 1,20 Kčs. Hlavnou redaktorkou zostáva naďalej A. Kovaříková. Zníženú cenu redakcia odôvodňuje zvýšeným nákladom dosahujúcim až 100 000 výtlačkov. Odčlenila sa aj 8 stránková príloha časopisu NAŠE PRÁCE (publikovali sme ju ešte …

NAŠE PRÁCE – příloha LÍPY – 11.ročník – 1930-31 – kompletní

NAŠE PRÁCE – VĚSTNÍK DOROSTU ČESKOSLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE vycházel v letech 1927-1940. V letech 1930-31 vycházel jako příloha časopisů LÍPA a SLNIEČKO. Tento 11.ročník časopisu NAŠE PRÁCE dodal do archivu detske-casopisy.cz Damro. Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 345-346: „… Jako další přílohu LÍPY a její slovenské obdoby SLNIEČKA vydával československý červený kříž vedle RADOSTI také „věstník našeho dorostu“ a názvem NAŠE PRÁCE (1927-1940), vycházející měsíčně. Příloha, vedená A.Kovaříkovou, otiskovala dopisovatelské zprávy z různých skupin dorostu …

Jeden z nejlepších meziválečných časopisů – LÍPA – 11.ročník – 1930-31

Dnes se v archivu objevuje LÍPA – měsíčník dorostu čs.červeného kříže – 11.ročník – 1930-31.  Kompletní ročník časopisu LÍPA do archivu detske-casopisy.cz poskytnul Damro. Časopis LÍPA vycházel v letech 1921-1925 jako MĚSÍČNÍK DOROSTU ČERVENÉHO KŘÍŽE. Pak došlo k jeho přejmenování a původní název titulu se přesunul do podtitulu časopisu. V číslování ročníku navázal(a) LÍPA  v letech 1926-1940 na MĚSÍČNÍK DOROSTU ČERVENÉHO KŘÍŽE, proto má dnes archivovaný ročník LÍPY číslo 11. Souvislosti s vydáváním časopisu LÍPA popisuje vyčerpávajícím způsobem Štefan Švec – …