VŠEM – 4.ročník – 1928

Dnes archivované číslo časopisu VŠEM z roku 1928 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík! Z tiráže časopisu na poslední straně lze vyčíst, že jej „tiskli Štursa, Kraut a spol., Brno, Kopečná 41.“ a taky „Používání novinových známek povoleno výnosem Ředitelství pošt a telegrafů v Brně ze dne 5. dubna 1927 č. 35.183/VI.“ Časopis vycházel v rozsahu 24 stran, číslován byl průběžně, tištěn jednobarevně. Dodýš spolu s digitalizovaným časopisem poslal i základní informaci: „Skautský časopis Všem vycházel ve 20. letech minulého …