Poprvé v archivu ZTEČ – 1.ročník – 1942

S protektorátním časopisem ZTEČ se zřejmě většina z vás setkává prvně. Narozdíl od převálečných a poválečných dětských časopisů jako MLADÝ HLASATEL nebo VPŘED. A i právě proto má v našem archivu tento časopis své místo. ZTEČ vycházel ve dvoutýdenních intervalech od podzimu 1942 do jara 1945. Právě proto, že ostatní (nekuratorijní) časopisy vlivem protektorátních nařízení a pozdějších válečných omezení přestaly postupně vycházet (RODOKAPS, ROZRUCH, MLADÝ HLASTEL, JUNÁK, …), získal časopis ZTEČ jedno „prvenství“ – byl nejdéle vydávaným časopisem Kuratoria pro …