Poprvé v archivu ZTEČ – 1.ročník – 1942

S protektorátním časopisem ZTEČ se zřejmě většina z vás setkává prvně. Narozdíl od převálečných a poválečných dětských časopisů jako MLADÝ HLASATEL nebo VPŘED. A i právě proto má v našem archivu tento časopis své místo.

ZTEČ vycházel ve dvoutýdenních intervalech od podzimu 1942 do jara 1945. Právě proto, že ostatní (nekuratorijní) časopisy vlivem protektorátních nařízení a pozdějších válečných omezení přestaly postupně vycházet (RODOKAPS, ROZRUCH, MLADÝ HLASTEL, JUNÁK, …), získal časopis ZTEČ jedno „prvenství“ – byl nejdéle vydávaným časopisem Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Vycházel v nákladu 80 000 výtisků. V tiráži je napsáno: ZTEČ – LIST NOVÉ GENERACE. Šéfredaktorem byl Vladimír Dejmek. Časopis vycházel v rosahu 12 stran a stál 1,5 protektorátní koruny.

Web Památníku Terezín s názem ŠKOLÁKEM V PROTEKTORÁTU o časopisu ZTEČ píše:

„Přinášel informace, které se v prvé řadě týkaly činnosti Kuratoria pro výchovu mládeže. Nicméně objevovaly se v něm i statě popisující a vysvětlující tehdejší všeobecné dění, a to samozřejmě ve stejném duchu, jak ho popisoval a vysvětloval i jiný oficiální protektorátní tisk.

Zteč měl oslovit dospívající mládež prostřednictvím různých povídek a příběhů, které v sobě leckdy měly silný propagandistický náboj. Své články v něm uveřejňovali nejen czkcionáři Kuratoria, ale i někteří protektorátní aktivističtí (s okupanty kolaborující) novináři. V roce 1943 se na jeho obsahu svými příběhy dokonce podílí i Jaroslav Foglar. Je ovšem nutno dodat, že jeho příspěvky nebyly poplatné době a byly psány ve stejném duchu, jako jeho texty před vznikem Protektorátu.

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě – státní mládežnická organizace totalitního typu s povinným členstvím pro českou mládež ve věku od 10 do 18 let založená v květnu 1942. Práci s mládeží oficiálně zahájila v březnu 1943. Hlavní náplní činnosti organizace měla být mimoškolní výchova české mládeže v duchu nacionálního socialismu, podíl na realizaci nacistické politiky sociální demagogie, mobilizaci společnosti v rámci totální války, germanizaci českomoravského prostoru a nezanedbatelná byla též její úloha propagandistická. V čele Kuratoria byl jeho předseda a současně ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. I přes nařízené povinné členství se ovšem kvůli organizačním nesnázím do konce existence Protektorátu podařilo Kuratoriu podchytit jen zhruba polovinu z celkového množství dospívající mládeže.

Pro zasazení do kontextu doby – „Kuratorium“ začalo o rok později vydávat v podobém rozsahu, grafice i tisku další časopisy. Alespoň čátečně se na našem webu podařilo archivovat tituly SPRÁVNÝ KLUK a DÍVČÍ SVĚT.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZTEČ v roce 1942, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZTEČ do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *