TOTÉMOVÁ DESKA – 1.ročník – 1927

Dnes archivované dvojčíslo časopisu TOTÉMOVÁ DESKA z roku 1927 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Toms. Veliký dík! Toms spolu s časopisem poslal i zprávu: „… číslo raritního časopisu TOTÉMOVÁ DESKA z roku 1927. Navazuje přímo na časopis TOTEM, který již je na webu.“ Dnes archivované číslo má 10 stran, bylo psáno na psacím stroji, tištěno černobíle, mimo titulní stránky je časopis bez obrázku. V tiráži je uvedeno: “ TOTEMOVÁ DESKA vychází jako organisační zpravodaj SSJS. a průkopník příštího našeho časopisu. Ročník I. …