14. 7. 2024

Chybějící 2. číslo časopisu RODOKAPS – 1.ročník -1935-36

Dnes archivované 2. číslo časopisu RODOKAPS z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Milan K.Veliký dík! Na začátek citace z nejkomplexnější a nejserióznější publikace, která se tématu RODOKAPSU věnuje – Pavel Janáček, Michal Jareš – SVĚT RODOKAPSU, strana 13-14: „Obecné jméno rodokaps – jako označení pro druh četby, nikoli jednu určitou románovou řadu – má čeština zaznamenáno nejpozději od září 1937, kdy se v nakladatelské revue Panorama objevila úvaha o zásluhách Družstevní práce na pozadí „inflace různé »literatury« otiskované v obchodních …

RODOKAPS – 2. ročník – 1936-37

Dnešní čísla časopisu RODOKAPS – 2.ročník z roku 1933-37 pro detske-casopisy.cz připravili  Václav N. (za vydatné pomoci Nema)  a Ikrenyi. Moc děkujeme! Digitální archiv RODOKAPSŮ se utěšene plní. RODOKAPS vycházel i ve 2.ročníku týdně – každý pátek – v rozsahu 42 stran. Vycházel v nákladu 70.000 výtisků. Dal se koupit „v každém“ knihkupectví, prodejně novin a trafice. Nejkompexnější pojednání o RODOKAPSECH vydala v roce 2003 Univezita Karlova v Praze ve svém nakladatelství Karolinum. Má název SVĚT RODOKAPSU a jeho autory …

Další dvě čísla časopisu RODOKAPS – 1.ročník -1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu RODOKAPS z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo.Veliký dík! Na začátek citace z nejkomplexnější a nejserióznější publikace, která se tématu RODOKAPSU věnuje – Pavel Janáček, Michal Jareš – SVĚT RODOKAPSU, strana 13-14: „Obecné jméno rodokaps – jako označení pro druh četby, nikoli jednu určitou románovou řadu – má čeština zaznamenáno nejpozději od září 1937, kdy se v nakladatelské revue Panorama objevila úvaha o zásluhách Družstevní práce na pozadí „inflace různé »literatury« otiskované v obchodních týdenících a …

Další číslo RODOKAPS – 1.ročník -1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu RODOKAPS z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Václav N. Veliký dík! K vysvětlení obecněji používanému pojmu „rodokaps“ si dovolím citovat z nejkomplexnější a nejserióznější publikace, která se tématu RODOKAPSU věnuje – Pavel Janáček, Michal Jareš – SVĚT RODOKAPSU (strana 13-14): „Obecné jméno rodokaps – jako označení pro druh četby, nikoli jednu určitou románovou řadu – má čeština zaznamenáno nejpozději od září 1937, kdy se v nakladatelské revue Panorama objevila úvaha o zásluhách Družstevní práce na pozadí …

Další RODOKAPS z roku 1993

Dnešní číslo časopisu RODOKAPS  z roku 1993 pro detske-casopisy.cz připravil  Nemo. Děkujeme! V tiráži dnes archivovaného čísla RODOKAPS se píše: „RODOKAPS – romány do kapsy. Šéfredaktor Ivan Doležal. Redakce: V. Mátl, J. Formáček, J. Krejčová. Vydává: Ivo Železný, nakladatelství a vydavatelství, společnost sr. o. Adresa redakce: Ivan Doležal, Rodokaps, poste restante, 110 00 Praha 1. Tiskne MIR, Václavské náměstí 15, Praha 1. Rozšiřuje PNS a. s. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, doručovatel tisku a předplatitelské …

RODOKAPS – 1.ročník -1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu RODOKAPS z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Václav N., Nemo a Jaromír K. Veliký dík! Na začátek citace z nejkomplexnější a nejserióznější publikace, která se tématu RODOKAPSU věnuje – Pavel Janáček, Michal Jareš – SVĚT RODOKAPSU, strana 13-14: „Obecné jméno rodokaps – jako označení pro druh četby, nikoli jednu určitou románovou řadu – má čeština zaznamenáno nejpozději od září 1937, kdy se v nakladatelské revue Panorama objevila úvaha o zásluhách Družstevní práce na pozadí „inflace různé …

10 čísel časopisu RODOKAPS – 9.ročník – 1943-44

Dnes archivované čísla časopisu RODOKAPS z let 1943-44 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali Nemo a Václav N. Oběma veliký dík! V tiráži RODOKAPSU můžeme mimo jiné číst: „Řídí redakční rada: Spisovatel Albert Vyskočil, odb. rada B. Koutník, Dr. Jos. Bečka, Dr. A. Pecelt, prof. V. Komárek, taj. Jiří Kincl. ak. sochař M. Šelbický. Časopis Romány do kapsy (RODOKAPS) vychází čtrnáctidenně. Cena sešitu franko admin. K 3.50. …. Řídí a za redakci odpovídá M. Dolejší. Redakce a administrace: Praha I., Kozí ulice čís. …

Dalších 5 čísel časopisu RODOKAPS – 6.ročník – 1940-41

Dnes archivované čísla časopisu RODOKAPS z let 1940-41 pro detske-casopisy.cz  digitalizovali František I. a Jaromír K. Veliký dík! Wikipedie o tomto časopise uvádí: „RODOKAPS je název několika řad dobrodružných sešitových románů, z něhož se apelativizací stalo i obecné označení pro levné dobrodružné čtivo. Slovo vzniklo jako zkratka pro řadu ROmánů DO KAPSy, která vycházela původně od roku 1935. Typickým znakem rodokapsů je sešitová vazba, lákavá barevná obálka a jednoduchý dobrodružný děj.“ O časopisu RODOKAPS toho bylo na tomto webu napsáno …