15. 7. 2024

SVĚT FANTASTIKY – 1989-90

Dnes archivovaná čísla časopisu SVĚT FANTASTIKY z roku 1989-90 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Mat. Veliký dík! V tiráži  se uvádí: „SF (SVĚT FANTASTIKY) 1/90. Vydala Československá redakce MON. Šéfredaktor Jiří Blecha. Odpovědná redaktorka Jana Urbánková. Sestavil a uspořádal ing. Vlastimír Talaš. Odborná spolupráce Ondřej Neff. Grafická úprava Miloslav Havlíček. 10,89 AA 12,03 VA  Tematická skupina 02/17. Náklad 100 000 výtisků. Rozšiřuje PNS. Vytiskla tiskárna TYPOGRAFIE Praha ze sazby PRINTES. 59-071-89 MK ČSR. ISBN 80-7024-002-6. 15 Kčs„ Pokud máš jakoukoliv informaci, která …