15. 7. 2024

REPERTOÁR MALÉ SCÉNY 6.ročník – 1968

Pro detske-casopisy.cz digitalizoval archivované číslo časopisu REPERTOÁR MALÉ SCÉNY z roku 1968 Mladislav. Veliké díky ! Ministerstvo školství a kultury vydávalo magazín „REPERTOÁR MALÉ SCÉNY“, který vycházel měsíčně. Záměrem vydavatele bylo vydávat metodický materiál pro „divadla malých forem“. Postupně tento magazín začal poskytovat prostor pro domácí a zahraniční hudbu, zejména pop. Magazín vycházel od roku 1963 do roku 1971, a pak byl jako poslední tohoto druhu zrušen po vydání třetího čísla. Formát byl velikosti A5, měl 48 černobílých stránek s …

REPERTOÁR MALÉ SCÉNY 5.ročník – 1967

Pro detske-casopisy.cz digitalizoval archivované číslo časopisu REPERTOÁR MALÉ SCÉNY z roku 1967 Mladislav. Veliké díky ! Ministerstvo školství a kultury vydávalo magazín „REPERTOÁR MALÉ SCÉNY“, který vycházel měsíčně. Záměrem vydavatele bylo vydávat metodický materiál pro „divadla malých forem“. Postupně tento magazín začal poskytovat prostor pro domácí a zahraniční hudbu, zejména pop. Magazín vycházel od roku 1963 do roku 1971, a pak byl jako poslední tohoto druhu zrušen po vydání třetího čísla. Formát byl velikosti A5, měl 48 černobílých stránek s …

REPERTOÁR MALÉ SCÉNY 1.ročník – 1963

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let docházelo ke společenskému tání v oblasti hudby, které souviselo i se skutečností, že populární   hudba   se k nám dostávala ze západu díky vysílání zahraničních stanic – Luxembourg, Deutsche Welle a nejvíce Svobodná Evropa, která i přes rušení v Československu, obracela se hlavně k mládeži a pro ně vysílala odpoledne až tříhodinový hudební pořad. Hrály zde písně hudebních skupin, zpěváků i zpěvaček, u nás v té době stále označované za závadnou hudbu. Politická garnitura, zejména pod tlakem zájmů různých producentů, …