14. 7. 2024

Premiéra – SLOVENSKÉ JARO 02.ročník (1919-20)

V dnešnej premiére predstavujem slovenský časopis, ktorého vznik sa datuje tesne po vzniku Československej republiky. Jedná sa o kompletný ročník, obsahujúci 13 výtlačkov obsahujúcich jedno dvojčíslo. SLOVENSKÉ JARO – časopis pre školskú mládež. Vychádzalo 2 x za mesiac. 1 číslo stálo 60 halierov, 10 čísiel 6 korún. Redakcia a administrácia bola Učiteľský ústav v Modre. Riadi redakčný sbor — Za redakciu zodpovedá rotmajster Ferdinand Písecký, správca učiteľského ústavu v Modre. Tlačí Fr. Urbánek a Spol. v Trnave. Časopis vychádzal v rokoch 1919 …