NAŠA PRÁCA – kompletný – 11.ročník (1937-38) s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU

Po prvý krát sme tento titul spomenuli v príspevku Príloha SLNIEČKA – NAŠA PRÁCA 02.ročník (1928-29) , kedy vychádzal ešte ako  príloha časopisov LÍPA a SLNIEČKO. Dnes publikované čísla vychádzali už ako samostatný vestník NAŠA PRÁCA aj s prílohou VYCHOVÁVATEĽ DORASTU. Spomenutá príloha bola podľa dostupných zdrojov iba súčasťou časopisu NAŠA PRÁCA a preto ju do SKSDČ nezaraďujem ako samostatný titul. Ku kompletnosti tejto prílohy chýba číslo 7. Snáď sa nájde niekto, kto ho doplní. Tiráž nás informuje o českom vydavateľovi: „NAŠA PRÁCA, Vestník …

Príloha SLNIEČKA – NAŠA PRÁCA 02.ročník (1928-29)

Témou dnešného príspevku bude vestník dorastu Československého Červeného kríža – NAŠA PRÁCA, vychádzajúceho ako príloha časopisov LÍPA a SLNIEČKO. Tak ako materské časopisy aj príloha vychádzala ročne v počte 10 čísel (dnešná bola súčasťou zväzku už publikovaného SLNIEČKA 2.ročník (1928-29). Tlačil ju Dorastový odbor Čs. červeného kríža v Prahe a jeho vydávanie riadila A. Kovářiková. Na 8 čiernobielych stranách sa striedali články zo zdravotnej a sociálnej činnosti, telesno – výchovné práce a medziškolné dopisovanie (nadväzovanie priateľstva medzi školami celého sveta). Zvyšok periodika vypĺňali …