14. 7. 2024

LEGIO ANGELICA – 8.ročník – 1937-38

Dnes archivovaná čísla časopisu LEGIO ANGELICA z roku 1938 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík! Časopis LEGIO ANGELICA vycházel pravidelně v letech 1930-1941 a nepravidelně v letech 1945-1948 s podtitulem Časopis liturgický pro hochy ministranty a pro ty hochy, kteří touží po povolání kněžském a od 5.ročníku s podtitulem Měsíčník pro liturgickou a sociální výchovu hochů. Dodýš spolu s digitalizovaným 7. číslem poslal i základní informace k časopisu LEGIO ANGELICA: „V období let 1930-1940 vyšlo 11 ročníků tohoto zajímavého časopisu, určeného především …