Premiéra časopisu – NOVINKY PRE SLOVENSKÉ DETI

V dnešnej premiére si predstavíme časopis zábavno-poučný časopis pre ľudové školy – NOVINKY PRE SLOVENSKÉ DETI. Vychádzal v rokoch 1919 – 1925. Redigoval a vydával ho ako dočasnú náhradu slovenskej čítanky Pavel Gallo šarišský škôl-dozorca. Od č.1 druhého ročníka (20. dec. 1923) mu bol pridelený podtitul Zábavno-poučný časopis pre ľudové školy, ktorý sa od č.2 tretieho ročníka (20. jan. 1924) zmenil na Zábavno-poučný časopis pre školy ľudové a mešťanské. Vychádzal mesačne v kníhtlačiarni Sv.Mikuláša v Prešove vo formáte 26 x …