Prerod časopisu NAŠE SLNIEČKO 04./02.ročník (1946-47) na NAŠI PIONIERI

Čísla pre dnešný príspevok upravil a zaslal Nell1967. Ďakujeme krásne! Ja som pre úplnosť tohto článku a aj ročníka pridal číslo 09-10 s názvom NAŠI PIONIERI. O histórií a prerode názvov tohto srbského časopisu sme výstižne napísali v príspevkoch Srbský časopis ZORNIČKA 47./01.ročník (1990-91) a Časopis slovenskej menšiny v Srbsku NAŠI PIONIERI – 5.ročník – 1947-48. Pre pripomenutie uvádzam „ …vychádzal pod menami NAŠE SLNIEČKO (1939−1941, 1945−1947), NAŠI PIONIERI (1947−1970), PIONIERI (1970−1990) a od roku 1990 vychádza pod titulom ZORNIČKA. Dnes sa v krátkosti zameriam …