Skompletizovaný časopis ÚSMEV – 2.ročník -1930-31

Dnešný príspevkom by som chcel uzavrieť kompletnú kapitolu slovenského časopisu pre školskú mládež – ÚSMEV. Druhý ročník bol totiž jeho posledným. Podobne ako 1. aj tento obsahoval 10 čísel. Predplatné stanovili na 10,- Kčs na rok a jedno číslo stálo 1,- Kčs. Vychádza každý mesiac, okrem hlavných prázdnin. Riadila ho M. Matejovská s redakčným kruhom. Tlačila Slovenská Grafia, Bratislava. Väčšina obrázkov pochádzala od českého maliara žijúceho na Slovensku Jána Hálu. Okrem iného je jeho ilustrátorská činnosť známa najmä z tvorby pre deti …

Diamantový časopis ÚSMEV – 1.ročník – 1929-30

Dnes publikujeme premiéru a hneď aj kompletný ročník slovenského časopisu ÚSMEV, vychádzajúceho iba v dvoch ročníkoch v rozmedzí rokov 1929 – 1931.   Aký bol dôvod na základe ktorého som zvolil názov dnešného príspevku? Je to cena 1. ročníka, za ktorý ho ponúka nemenovaný antikvariát na Slovensku a ktorá sa rovná hodnote 5 mm diamantu s certifikátom. Jedná sa o sumu 1000 € (cca 26 000 Kč). ÚSMEV s podtitulom Slovenský časopis pre školskú mládež vychádzal vždy 5. deň v mesiaci okrem prázdnin. Teda 10 čísel po 1 Kčs. …