Premiéra časopisu ÚSVIT – 9.ročník – 1927-28

V dnešnej premiére zaraďujeme do nášho archívu kompletný ročník časopisu ÚSVIT a to konkrétne 19 výtlačkov aj s jeho obsahom. Nakoľko boli skeny urobené zo zviazaného zväzku, tiráž ako aj prebaly časopisu k dispozícii nemáme. Z úvodnej strany sa však dá vyčítať: ÚSVIT s podtitulom Obrázkový časopis pro mládež. Šéfredaktor Adolf Wenig, redakčná rada Fr. Flos, Fr. Homolka, V F. Suk. Časopis vychádzal v rokoch 1919 – 1931. 1.–8.ročník ako mesačník s podtitulom Listy věnované mladému pokolení a 9. – 12.ročník ako štrnásť-denník s podtitulom Obrázkový časopis pro mládež. Pre …