Premiéra časopisu NOVINÔČKY – 1.ročník – 1931-32

V dnešnej premiére si predstavíme slovenský časopis NOVINÔČKY a to konkrétne 4 čísla z jeho 1.ročníka. Ich trvácnosť bola krátka. Vychádzali v rokoch 1931 – 1933. Boli vydané 2 ročníky 1931-32 10 čísel 80 strán a 1932-33 10 čísel 75 strán. Rozmery časopisu venovaného deťom do 10 rokov boli 25 x 18 cm. Z tiráže na poslednej strane sa dozvedáme: NOVINÔČKY , obrázkový, poučno-zábavný detský časopis. Vychodí mesačne raz, okrem prázdnin. Vydavateľ a zodpovedný redaktor: M. L. Dúbravcová. Redakcia a administrácia v …