VELKÁ KNIHA STRÁŽCŮ – výběr ze dvou vydání

Před šesti lety byly na tomto webu archivovány příběhy ábíčkovského klubu, komiks KRONIKA STRÁŽCŮ. Byl otiskován na tradiční poslední straně časopisu ABC od 1.čísla XXVI.ročníku  (1981)  až do 24.čísla XXVIII.ročníku (1984) – všech 72 stran této série bylo digitálně archivováno v jednom souboru PDF >>> V roce 1991 vyšla VELKÁ KNIHA STRÁŽCŮ. Bylo to první souborné vydání několika ročníků kresleného seriálu Strážci (a Kronika Stážců) z časopisu ABC, doplněné články o přírodě, doprovodnými texty a povídkami. Jednalo se pouze o …