NAŠE VOJSKO – čtrnáctideník vojska České republiky – 11.(20.)ročník – 1937-38

Dostalo se mně do rukou 1. číslo obnoveného časopis Naše vojsko. Je zde popisován vznik časopisu v roce 1917 v Kyjevě pod názvem Československý voják. Podrobněji se o tom zmiňuje redakce v 1. čísle z roku 2005. Pod názvem Naše vojsko začal vycházet čtrnáctideník v roce 1927. Vydávalo jej Ministerstvo národní obrany, který byl k dostání  v trafikách a novinových stáncích a předplatit si ho mohl kohokoliv.  Vycházel vždy 1. dne v měsíci s maďarskou přílohou a patnáctého s přílohou německou od roku 1937. Ročník začínal  s nástupem nováčků na vojnu …