SRDIEČKO-11.ročník -1943

V dnešnej premiére si predstavíme SRDIEČKO ročík 11. z roku 1943, prílohu časopisu Ústrednej charity na Slovensku CARITAS. Upravené súbory nám zaslal Nell1967. Ďakujeme krásne! Slovenská katolícka charita vznikala  v 20. rokoch 20. storočia. V tom období vznikali spolky v prostredí Cirkvi s cieľom združovania veriacich, ktorí vykonávali skutky zbožnosti, povznesenia verejnej bohoslužby alebo kresťanskej lásky. Prvou iniciatívou, ktorá mala aj na Slovensku podnietiť vznik charitného diela, bolo stretnutie delegátov biskupských ordinariátov celej ČSR, ktoré sa uskutočnilo v januári 1923. Charitatívna organizácia s celoslovenským dosahom vznikla nakoniec však až na začiatku …

SRDIEČKO – príloha časopisu CARITAS

V dnešnej premiére si predstavíme SRDIEČKO prílohu časopisu Ústrednej karity na Slovensku CARITAS. Upravené súbory nám zaslal Nell1967. Ďakujeme krásne! Slovenská katolícka charita vznikala  v 20. rokoch 20. storočia. V tom období vznikali spolky v prostredí Cirkvi s cieľom združovania veriacich, ktorí vykonávali skutky zbožnosti, povznesenia verejnej bohoslužby alebo kresťanskej lásky. Prvou iniciatívou, ktorá mala aj na Slovensku podnietiť vznik charitného diela, bolo stretnutie delegátov biskupských ordinariátov celej ČSR, ktoré sa uskutočnilo v januári 1923. Charitatívna organizácia s celoslovenským dosahom vznikla nakoniec však až …