KULIHRÁŠKOVA ABECEDA – 1927

KULIHRÁŠKOVU ABECEDU patrně z roku 1927 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliké díky! Podle Databáze Národní knihovny ČR (NKC) jsem do názvu titulu napsal datum vydání 1927 – přestože důvěryhodná instituce jako je NKC si jím úplně jistá není. Ale v tiráži se uvádí: „Připouští se výnosem Ministerstva školství a národní osvěty k výzdobě škol obecných a mateřských ze dne 9. listopadu 1927 č.j. 131608/27-1“ I když se v případě KULIHRÁŠKA nejedná přímo o časopisecký titul, rozhodli jsme se jej zde …

Další KULIHRÁŠEK – KULIHRÁŠEK MEZI HRAČKAMI – 1933

KULIHRÁŠEK MEZI HRAČKAMI z roku 1933 (?) pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliké díky! Podle DATABAZEKNIH.CZ jsem určil datum vydání na rok 1933 – i když, přiznám se, si tím úplně jistý nejsem. Zatím se mi nepodařilo ověřit na  100% ve kterém roce byl dnes archivovaný KULIHRÁŠEK vydán – v tiráži tiskoviny tento údaj není. I když se v případě KULIHRÁŠKA nejedná přímo o časopisecký titul, rozhodli jsme se jej zde zařadit, abychom se pokusili dokreslit souvislosti v širším kontextu (patrně …

Mimo časopiseckou řadu – KULIHRÁŠEK

KULIHRÁŠEK A VŠESOKOLSKÝ SLET  z roku 1932 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Veliké díky! I když se v případě KULIHRÁŠKA nejedná přímo o časopisecký titul, rozhodli jsme se jej zde zařadit, abychom se pokusili dokreslit souvislosti v širším kontextu (patrně inspiroval vznik jiných komiksů v pozdějších dětských časopisech, …). Většina dětí za první republiky znala KULIHRÁŠKA i PUNŤU. Wikipedie konstatuje, že „Kulihrášek je prvorepublikový komiks (1918-1940) ilustrovaný obrázky Artuše Scheinera. Verše napsala Marta Voleská a nakladatelem byl Gustav Voleský, knihkupec v …