PÁN PŘICHÁZÍ – 01.ročník (1913-14)

Dnes archivovaná čísla časopisu PÁN PŘICHÁZÍ z let 1913-14 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Děkujeme! V tiráži časopisu je uvedeno: „PÁN PŘICHÁZÍ … Pořádá P. Em. Soukup, dominikán v Olomouci. Schváleno nejd. k. a. konsistoří v Olomouci dne 6./VIII. 1913. čí. 9927. Zodpovědný redaktor Fr. Dolanský v Olomouci.“ V záhlaví titulní strany je: „VYDÁVÁ MATICE CYRILLO-METH. V OLOMOUCI“. V zápatí je: „MĚSÍČNÍK KATOLICKÉ MLÁDEŽE, VĚNOVANÝ ÚCTĚ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI.“   Časopis vycházel v letech 1913-1941 jako měsíčník v rozsahu 12 stran. Na poslední …

Kompletný PÁN PŘICHÁZÍ – 5.ročník – 1917-18

V dnešnom príspevku by som rád predstavil ďalší kompletný ročník časopisu PÁN PŘICHÁZÍ s dlhým podtitulom časopis katolické mládeže věnovaný úctě nejsvětější Svátosti oltářní. Tvorí ho celkove 7 čísel. Titul o 8 stranách sme dostali za 5, dvojčíslo s dvojnásobným počtom za 10 halierov. Šéfredaktorom bol dominikán P. E. Soukup, zodpovedný redaktor B.Bunža. Vydávala ho Matice cyrilometodějská v Olomouci a tlačila kniže-arcibiskupská kniha – kamenotiskárny v Olomouci. Podobne, ako iné ročníky, časopis bol čiernobiely, neobsahoval žiadne ilustrácie. Spravidla v ňom bola uverejnená fotografia osobností …

Časopis za 4 haléře – PÁN PŘICHÁZÍ – 4.ročník – 1916-17

V dnešnom príspevku si v premiére predstavíme český náboženský časopis PÁN PŘICHÁZÍ s podtitulom časopis katolické mládeže věnovaný úctě nejsvětější Svátosti oltářní. Časopis okrem prázdnin mesačne vydávala Matice cyrilometodějská – Olomouc. Od roku 1913  do 1941 vyšiel celkovo v 29 ročníkoch. Šéfredaktorom bol dominikán Emilián Soukup. Zodpovedný redaktor B.Bunža. Ďalší spolupracovníci Maria Alfonsa, Fr. Angelik, J. S. Bořita, S. Domouš, Karel Doubravský, Br. Imrich, Fr. Jeronym, Bratr Jiří, Fr. Prokop, Salesius, Stanislav Snížek, František Střížovský, František Světlík, V. Vošahlík, J. Životek. Cena za osem …