HLINECKÝ STRAKÁČEK-3.ročník-2018

Dnes archivovaná čísla čssopisu HLINECKÝ STRAKÁČEK z roku 2018 pro detske-casopisy.cz zaslal nell1967.Díky! Hlinecký strakáček : časopis pro naše děti.    Hlinsko : Místní akční skupina Hlinecko, 2014 Časopis pro naše děti vydává Místní akční skupina Hlinecko. Další informace hledej na www.mashlinecko.cz autor textů: Marian Solčanský, autorka obrázků: Jana Doležálková, redakční úprava: Olga Ondráčková, tisk: Grafies, a.s.   Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HLINECKÝ STRAKÁČEK v roce 2018, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek. …