14. 7. 2024

SKAUT 03.ročník (1931-32)

Týmto číslom doplňujem o 1 číslo 3.ročník slovenského časopisu SKAUT. K publikácii tohto čísla, použijem citáty z voľne dostupnej knihy Michala Milla – Hlinkova mládež 1938 – 1945, ktorá je verejne dostupná na stránkach Ústav pamäti národa.V uvedenom citáte vyberám vznik Spolku Slovenských katolíckych skautov a skautiek , až po vznik časopisu SKAUT. Významnú úlohu tu zohral hlavný redaktor časopisu, profesor Jozef Hlavatý. „Osobitnú úlohu v Československu a najmä na Slovensku zohrávala katolícka cirkev. Významný bol aj jej vplyv na výchovu …

1 číslo – SKAUT 03.ročník (1931-32)

Časopis Slovenských katolíckych skautov v Bratislave SKAUT sme si prestavili ešte v minulom roku v príspevku Premiéra slovenského časopisu SKAUT – 2.ročník – 1930-31. Podarilo sa mi vyhrabať ešte jedno číslo z 3.ročníka. Respektíve dvojčíslo tohto ročníka. Ako som už písal v predošlom príspevku, časopis vychádzal v rokoch 1930 – 1938. To korešponduje s obdobím, kedy v roku 1938 slovenská vláda zakázala skautské organizácie (roku 1940 aj vláda v protektoráte Čechy a Morava). Časť katolíckych skautov bola transformovaná do Hlinkovej mládeže. …

Premiéra slovenského časopisu SKAUT – 2.ročník – 1930-31

V dnešnej premiére, by som rád predstavil slovenský časopis SKAUT. Jeden slovenský s identickým názvom tu už máme SKAUT avšak s dnes publikovanými číslami, nemá okrem názvu nič spoločné. Časopis vychádzal v rokoch 1930 – 1938. Mal 20 strán (dvojčíslo 36) vrátane jednofarebného prebalu, o rozmeroch 25 x 18 cm. V tiráži sa uvádza: „SKAUT – časopis pre mládež, vychodí 20. každého mesiaca okrem júla a augusta. Predplatné na celý rok 15 Kčs. Na pol roka 7,50 Kčs. Jednotlivé čísla 1,50 Kčs. Vydáva …

Koniec časopisu SKAUT – 2.ročník – 1991-92

V dnešnom príspevku by som rád uzavrel smutný príbeh ďalšieho zo slovenských časopisov vychádzajúcich po roku 1989. Tvoria ho dnes publikované tri čísla SKAUT. Podrobnejšie informácie o tomto titule nájdete v predošlých článkoch: Ďalšie čísla slovenského časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91 ; Tri čísla časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91 ; Skompletizovaný – SKAUT – 1.ročník – 1990-91 V časopise 3.oddielu skautov v Košiciach DELFINÁRIUM z roku 2013 vyšiel článok „História košických skautských časopisov 1990 – 2002″. V ňom …

Skompletizovaný – SKAUT – 1.ročník – 1990-91

Dnešným príspevkom by som chcel ukončiť skompletizovaný ročník tohto titulu. K jeho kompletizácii mi dopomohli čísla z pozostalosti po kolegovom otcovi, za čo mu veľmi ďakujem. Takmer všetky informácie o tomto časopise sme už vyčerpali v článočkoch z 18.6.2017 a 20.12.2017 . Celkove tak vyšlo 9 čísel, z toho tri dvojčísla.  Cena čísla sa neustále zvyšovala. Momentálne stálo jedno číslo 7 Kčs a dvojčíslo 12 Kčs. Mierna zmena nastala aj v redakčnej rade a momentálne ju tvorili: Vedúci redakčnej rady – RNDr. Gejza LEGEN. Členovia redakčnej rady – …

Ďalšie čísla slovenského časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91

V júny tohto roku sme si predstavili počiatky vzniku slovenského časopisu SKAUT. Dnes pokračujeme ďalšími štyrmi číslami z prvého ročníka. Redakčná rada sa mierne zmenila a preto ju tu uvádzame v plnom znení: Vedúci RNDr.Gejza Legén, členovia Juraj Straka, inf. Miroslav Jízdný, Boris Šnajdár a Ing. arch. Štefan Androvič. Grafická úprava: Bohumil KAMAN. Už na prvý pohľad sa číslom 4-5 zmenila obálka. Táto oproti predošlým zozelenela. Cena za dvojčíslo bola 6 Kčs. U ďalších dvoch jedno-čísel klesla na 5 Kčs. Vyvrcholením celoročnej snahy a činnosti skautov boli …

Tri čísla časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91

Po nežnej revolúcii v roku 1989 došlo v Československu nie len k zmene politických, ale aj ekonomických pomerov. Táto situácia umožnila vznik a expanziu nových periodik a hlavne špecializovaných časopisov. Niektoré vydržali do dnes. Niektoré niekoľko rokov. No najviac bolo tých ktoré zanikli hneď v zárodku. Novela tlačového zákona z roku 1990 otvorila dvere súkromným osobám a organizáciám. Takýmto bol aj Zväz skautov a skautiek na Slovensku. Povolenie na jeho činnosť bola vydaná MsŽP 28.12.1989. 11.1.1990 sa konala v Poprade prvá oficiálna schôdza. Okrem iných zjednocovacích a výchovných akcií, bola ustanovená aj …