SKAUT 03.ročník (1931-32)

Týmto číslom doplňujem o 1 číslo 3.ročník slovenského časopisu SKAUT.

K publikácii tohto čísla, použijem citáty z voľne dostupnej knihy Michala MillaHlinkova mládež 1938 – 1945, ktorá je verejne dostupná na stránkach Ústav pamäti národa.V uvedenom citáte vyberám vznik Spolku Slovenských katolíckych skautov a skautiek , až po vznik časopisu SKAUT. Významnú úlohu tu zohral hlavný redaktor časopisu, profesor Jozef Hlavatý.

„Osobitnú úlohu v Československu a najmä na Slovensku zohrávala katolícka cirkev. Významný bol aj jej vplyv na výchovu medzivojnovej mládeže. Už v júni 1921 založil páter a nadšenec pre skautskú myšlienku Jozef Gargela, katolícky kňaz pri Kostole sv. Alojza na pražských Vinohradoch I. oddiel katolíckych skautov, ktorí mali vlastné priestory klubu a dielne.

Oddiel pracoval pod patronátom spolku Združenie katolíckej mládeže. Na Slovensku sa o vytvorenie prvých oddielov katolíckych skautov pokúšajú predstavitelia katolíckej inteligencie už v nasledujúcom roku – riaditeľ katolíckeho študentského domova Svoradov v Bratislave Eugen Filkorn a gymnaziálny profesor a katolícky novinár Fr. Tiso v Trenčíne. K nim sa neskôr z Bratislavy pripojil univerzitný profesor Vojtech Tuka, cirkevný pedagóg V. Marko, V. Kováč, ďalej kňaz a profesor Jozef HlavatýJozef Lukačovič.

Ďalší pokus združiť skautov – katolíkov na Slovensku vyšiel z podnetu rožňavského biskupa Michala Bubniča, ktorý 9. 12. 1927 v Združení slovenskej katolíckej mládeže založil skautskú sekciu. Samostatné sformovanie organizačnej základne Slovenských katolíckych skautov (SKS) sa začína až od roku 1928: 1. januára 1928 založil kaplán blumentálskej farnosti v Bratislave Jozef Lukačovič pod patronátom Slovenského katolíckeho kruhu prvý oddiel slovenských katolíckych skautov.

Krátko na to vznikol v Bratislave pri študentskom domove Svoradov aj druhý katolícky oddiel a družina roverov – vysokoškolákov. Takmer súčasne sa objavili oddiely katolíckych skautov v Nitre, Trnave, Zvolene a vo Vrútkach. Myšlienku založenia katolíckeho skautingu na Slovensku podporovali a začínajúcemu hlavnému Ústrediu SKS (ÚSKS) pomáhali: bratislavský kanonik Jozef Šrobár, Karol Mederly, Jozef Hlavatý a Ján Ferenčík.

Ustanovujúca schôdza spolku Slovenských katolíckych skautov sa konala 23. 6. 1928 vo fare Blumentálského kostola v Bratislave. Zakladajúci ústredný výbor organizácie tvoril Jozef Šrobár, Jozef LukačovičJozef Hlavatý. Stanovy katolíckych skautov boli úradne schválené 25. júna 1928 a tým bol daný právny podklad pre vznik Ústredia slovenských katolíckych skautov.

O mesiac neskôr sa 26. augusta zišlo v Bratislave 1. ustanovujúce Valné zhromaždenie SKS, ktoré zvolilo czkcionárov svojho ústredného výboru. Krajinským starostom bol ustanovený Jozef Šrobár, do czkcie krajinského veliteľa (zodpovedajúce postavenie krajinského náčelníka) zhromaždenie zvolilo Jozefa Lukačoviča, krajinským vzdelávateľom sa stal Ján Ferenčík a tajomníkom Andrej Čelko. Do správneho výboru boli zvolení: hlavný politický radca Karol Mederly, rektor seminára v Nitre František Filkorn a trnavský prefekt Jozef Hlavatý. V prvom čísle časopisu ÚSKS Skaut vedenie spolku predstavilo svoje výchovné ciele a program: „Uvedené ciele by sa nám nepodarili dosiahnuť v područí žiadnej politickej strany, žiadneho spolku. Otvorene vyhlasujeme, že sme nepolitickí pre každého. To je náš program, naše krédo. Pri jeho uskutočnení sa dohodneme na spolupráci s každým, kto má na zreteli všeobecné blaho našej mládeže.“ Slovenský katolícky skauting od začiatku podporovala aj cirkevná hierarchia. Šíril sa najmä v mestách, kde boli semináre alebo cirkevné školy: v Bratislave, Nitre, Spišskej Kapitule, Trnave, Zvolene a inde. Vodcovský zbor sa skladal prevažne z učiteľov a kňazov. Mnohí z nich absolvovali kurzy Slovenskej lesnej školy, takže mali pedagogicko-didaktické aj skautské kvalifikačné predpoklady viesť oddiely a vychovávať mládež.

ÚSKS vydávalo od januára 1930 pre svojich členov časopis SKAUT a ročníkom 1936/37 začína od októbra pre katolícke skautky vychádzať SKAUTKA, ako príloha ústredného časopisu. Časopis bol rozosielaný zdarma, jeho vydávanie a distribúcia boli hradené z členských príspevkov. ÚSKS vydalo pre potreby svojich členov Skautskú príručku a niekoľko ďalších publikácií: Skautský ceremoniál od Š. Gregoroviča, Prvé kroky pri organizovaní skautov Zlatého kríža autora Alojza M. Macka a Úradný výklad stanov od J. Hlavatého.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT z roku 1931-32, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUT – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: https://onk.snk.sk/)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SKAUT zde >>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *