RADOST – 02.ročník – 1925-26

Dnes archivovaná čísla časopisu RADOST z roku 1925-26 pro detske-casopisy.cz digitalizovala Věra D. Veliký dík! Na titulní straně je výrazně název časopisu včetně podtitulu: „RADOST – obrázkový časopis pro nejmenší členy Dorostu Československého Červeného kříže. Vychází každého 1. v měsíci kromě července a srpna. Řídí redakční kruh: F. Havlíčková-Schnirchová,  F. Krch, P. Molnárová, J, Satranský. Redakce: Praha VI., Neklanova 34. — Předplácí se na celý rok Kč 7-—, na půl roku Kč 3 50. — Majitel a vydavatel Čs.Č. kříž, …

RADOST – 6.ročník – 1929-30

Dnes archivovaná čísla časopisu RADOST z roku 1929 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! Na titulní straně je výrazně název časopisu včetně podtitulu: RADOST – PRO NEJMENŠÍ ČLENY SVÉHO DOROSTU JAKO PŘÍLOHU „LÍPY “ VYDÁVÁ ČSL. ČERVENÝ KŘÍŽ.  Tiráž obsahuje informaci: „RADOST obrázkový časopis pro nejmenší členy Dorostu Československého Červeného kříže. Vychází každého 1. v měsíci kromě července a srpna jako příloha „LÍPY “ . — Řídí Ferd. Krch . — Odp. red. Ant. Kováříková. Redakce: Praha V I., …