Chybějící čísla časopisu SRDÍČKO – 4. ročník – 1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nell1967. Veliký dík! SRDÍČKO – KRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ – týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 8.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978). V tiráži časopisu je uvedeno: „SRDÍČKO, ročník IV., rok 1935—1936. Rediguje B. Schweigstill. Cena jednotliv. čís. o 12 str. 80 hal. Časopis vychází týdně a předplácí se za Kč 36.— na celý rok (40 …

SRDÍČKO – 1. ročník – 1932-33

Dnes archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav P. Veliký dík za první ročník tohoto časopisu! SRDÍČKO – ČASOPIS MALÝCH – tento poditul je uveden na prvních dvou číslech. Na čísle 3 je už napsáno SRDÍČKO – KRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ. Týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 1.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978). V tiráži časopisu je uvedeno: „SRDÍČKO, ročník I., rok 1932—1933. …

SRDÍČKO – 5. ročník – 1936-37

Dnes archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO z let 1936-37 pro detske-casopisy.cz  darovala paní Matějková a digitalizoval Pavel D. Poškozená a chybějící čísla digitalizovat ze své sbírky Damro. Veliký dík! SRDÍČKO – KRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ – týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny (v tiráži uvedeno, že vychází 40 čísel). Odpovědným redaktorem 5.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978). V tiráži časopisu je uvedeno: „SRDÍČKO vychází týdně, jednotlivá čísla o 12 stranách …

SRDÍČKO – 4. ročník – 1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO z let 1935-36 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík! SRDÍČKO – KRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ – týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 8.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978). V tiráži časopisu je uvedeno: „SRDÍČKO, ročník IV., rok 1935—1936. Rediguje B. Schweigstill. Cena jednotliv. čís. o 12 str. 80 hal. Časopis vychází týdně a předplácí se za Kč 36.— na celý rok (40 …

SRDÍČKO číslo 3 – 8.ročník – 1939-40

Dnes archivované číslo časopisu SRDÍČKO z roku 1939 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Tomáš J. Veliký dík! SRDÍČKO – KRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ – týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 8.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978). V tiráži časopisu je uvedeno: „SRDÍČKO, ročník VIII., vychází týdně, číslo o 12 stranách po 80 hal. Předplácí se: na půl roku 16 K. na celý rok (40 čísel) 32 K, při zásilkách …

… nemám v rodině následovníky, se sbíráním končím a sbírku postupně rozprodávám …

Díky projektu digitalizace starých dětských časopisů se ke mně občas dostane zajímavá nabídka jak se dostat k unikátním sbírkám. Jako třeba když včera večer dorazil níže uvedený mail. Po MALÉM ČTENÁŘI bych sáhnul okamžitě, protože tenhle komplet je prostě jedinečný. Nicméně po noci řešení velkého dilematu a zvážení mých aktuálních možností, jsem vyhodnotil, že si budu muset nechat  tuhle příležitost ujít, byť se už asi nikdy nebude opakovat. A tak s těžkým srdcem tuhle informaci sdílím s ostatními příznivci starých …

Kompletní SRDÍČKO – 9.ročník – 1940-41

Pro detske-casopisy.cz SRDÍČKO digitalizovali Danka a Damro. Oběma patří veliké díky! Jen pro úplnost – 18.ledna 2015 už bylo archivováno jedno (č.38)  číslo 9.ročníku SRDÍČKA. Časopis SRDÍČKO byl určen mladším dětem, proto při jeho pročítání lze jen obtížně poznat, že dnes archivovaná čísla byla tištěna v době kdy probíhala letecká bitva o Británii či bylo zastaveno vydávání časopisu MLADÝ HLASATEL.  Snad jen akcent na „českost“ je ze SRDÍČKA patrný na první pohled – ať z bravurních ilustrací či původních textů. …

SRDÍČKO č.38 – 9.ročník – 1940-41

Drobná informace k souvislostem vztahujícím se k době, kdy 9.ročník SRDÍČKA vycházel. Po obsazení republiky němci, se počet legálně vycházejícíh novin a časopisů neustále snižoval. Docela mne překvapilo, když jsem se někde dočetl, že v období nacistické okupace byl zastaven tisk 1887 časopiseckých a novinových titulů. Hodně titulů přestalo vycházet nejen striktním úředním zákazem, ale i sekundárním efektem – z úsporných důvodů – válečná mašinérie tvrdě šetřila i papírem. Na konci války měl prý denní tisk – též z úsporných důvodů – pouze …