SRDÍČKO číslo 3 – 8.ročník – 1939-40

Dnes archivované číslo časopisu SRDÍČKO z roku 1939 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Tomáš J. Veliký dík!

SRDÍČKOKRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ – týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 8.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978). V tiráži časopisu je uvedeno: SRDÍČKO, ročník VIII., vychází týdně, číslo o 12 stranách po 80 hal. Předplácí se: na půl roku 16 K. na celý rok (40 čísel) 32 K, při zásilkách poštou vice o poštovné 4 K na celý rok, neb 2 K na půl roku. ODPOVĚDNÝ REDAKTOR B. SCHWEIGSTILL. OBRÁZKY AKAD. MALÍŘE C. KOTYŠANA.“

Časopis má 12 stran číslovaných průběžně. Časopis SRDÍČKO patřil mezi 1887 titulů, jejichž tisk byl za války zastaven. Vydávání  časopisu SRDÍČKO skončilo v roce 1942.

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 550:

„Bohatě vypravený, celobarevný, ilustrovaný týdeník tiskl pohádky, říkanky, loutkové hry a hádanky o soutěž s knižními odıněnami (v jediné pravidelné rubrice „Ořišky pro louskání – pro radost a zasmání“) pro mladší děti. Časopis programově publikoval radostné, optimistické texty: „… veselé, rozmarné; žádné bolesti a trudy!“ Pravidelné místo v něm měly příběhy či loutkové hry o Kašpárkovi od různých autorů, často ođ jeho propagátora a autora divadelních kašpárkovských her, redaktora časopisu B.Schweigstila.

V titulu se líbivost mísila s ,,přehnaným vemlouváním se a vtíravou sentimentalitou“. Jeho obsah nebyl náročný, pojetí se dá označit za spíš konzervativní, časopis však dosáhl solidního komerčního úspěchu.

Dobová kritika ho nehodnotjla příliš pozitivně: „Srdíčko (…) podřizuje se zálibám dětí bezvýhradně a jeho obsah je ve znamení líbivosti a konvence. Serie básniček, v nichž se pod primitivní formou lidové poesie skrývá často bezradnost, postrádá básnické hodnoty. Pohádky neprokazují vnitřní ukázněnosti klasických pohádek, podle nichž jsou tvořeny, a neprojevují snahy o tvůrčí úsilí. Stejně i příběhy ze života dětí nám předvádějí věčně stejné, šablonovité postavy, které ostře kontrastují s pestrostí typů dětských, s nímiž se setkáváme v denním životě. Ilustrace, prováděné v jednotném stylu, jsou sice výtvorem zručného kreslíře, ale jejich neproměnná tvářnost v komposici a koloritu svědčí o výrazové schematičnosti. K tomu přistupuje i nevkusná, plakátovitě pestrá reprodukce.“

Dvě stránky (cca 17% obsahu čísla) jsou vyhrazeny „komiksu“ – bez bublinek, s veršovaným komentářem.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SRDÍČKO z roku 1939, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SRDÍČKO  – kliknutím na náhled strany:

One thought on “SRDÍČKO číslo 3 – 8.ročník – 1939-40

  1. Nabízím časopis Srdíčko z roku 1936, což je ročník V. , od čísla 1 do čísla 38.
    Zájemci zašlu- s nadějí, že do dobrých rukou. Matějková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *