NOVÁ MLÁDEŽ (1942-43) – kompletný 5.ročník

V dnešnom príspevku by som nadviazal na predošlé ročníky uverejnené na našom webe. Informácií o časopise NOVÁ MLÁDEŽ už máme neskutočne veľa a tak sa obmedzím iba na jej redaktora Alojza Maceka. Narodil 9. apríla 1909 v Borskom Svätom Mikuláši v senickom okrese v roľníckej rodine. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci a po jej skončení pokračoval v  štúdiách na trnavskom gymnáziu, kde maturoval v roku 1929. O dva roky neskôr sa stal pracovníkom Krajinského úradu v Bratislave, začal študovať …

Skompletizovaná – NOVÁ MLÁDEŽ 04.ročník (1942)

V dnešnom príspevku by som rád doplnil zostávajúce čísla tohto časopisu, ku kompletizácii celého ročníka.   Podrobnejšiu analýzu nájdete na https://detske-casopisy.cz/dalsi-cislo-casopisu-nova-mladez-4-rocnik-1942/. Aj keď ide hlavne o propagandistický časopis,… …predsa len obsahoval zaujímavé a poučné články z technických noviniek a pamätihodností Slovenska,… … stopami ilustrovaný seriál na pokračovanie „PO STOPÁCH„,… … a návody, príručky, kreatívnu tvorbu… a články pre využitie voľného času mládeže. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1942, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – …

Ďalšia kompletná NOVÁ MLÁDEŽ – 3.ročník – 1940-41

Dnešným ročníkom dopĺňame našu zbierku časopisov z obdobia Slovenského štátu. Aj keď ide o periodikum propagujúcim fašizmus, predsa len to je detský, alebo skôr mládežnícky časopis patriaci do histórie Slovenska. Preto v jeho publikovaní nehľadajte nič iné, iba historické fakty a rozbor z nášho pohľadu na detské časopisy. Tvorilo ho 10 výtlačkov. Každý ma 28 strán vrátane prebalu. Jeden výtlačok stál 1,20 Ks (korún slovenských) a ročné predplatné 10 Ks. Tiráž bola veľmi strohá a tak sa dozvedáme len meno hlavného redaktora M. J. Milova a …

Časopis Hlinkovej mládeže NOVÁ MLÁDEŽ – 2.ročník – 1939-40

Minulý mesiac sme uverejnili prvý ročník časopisu NOVÁ MLÁDEŽ. Dnes pokračujeme jeho kompletným druhým ročníkom. Tvorí ho 9 čísel. Titulná stránka sa zmenila. Bola rovnaká pre všetky čísla,  menila sa len jej farba. Číslovanie pokračovalo nasledujúcim číslom naväzujúcim na posledné číslo predošlého ročníka. Predplatné na rok stanovili na 10 Ks (korún slovenských) a jednotlivé čísla za Ks 1.20. Predpokladalo sa vydanie 10 čísel, ktoré mali vychádzať vždy 1. v mesiaci, okrem prázdnin. Hlavným redaktorom bol dr. Jozef Ambruš a zodpovedný …

Kompletná NOVÁ MLÁDEŽ – 1.ročník – 1939

Číslo 3 z 1.ročníka tohto časopisu prestavil Dazul už 30.3.2017 Dnešnými publikovanými číslami by som chcel doplniť a tým aj uzavrieť jeho kompletný 1.ročník. Ako sa už Dazul zmieňuje, vyšlo len 5 čísel, konkrétne však v štyroch výtlačkoch. Číslo 4 bolo vydané ako dvojčíslo 4-5. Aj keď bol časopis vydávaný v temnom období našich dejín, predsa len bol venovaný mládeži a je súčasťou histórie Slovenska. Preto ho uverjňujeme na našom webe a všetky názory, ako aj príspevky k nemu, nie sú …

Další číslo "válečného" časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – 6.ročník – 1943-44

Dnes archivované čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1944 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Kristýna R. Veliký dík! V tiráži časopisu pro slovenskou mládež vydávaného v době 2. světové války je mimo jiné uvedeno –  majitel a vydavatel: Hlavné veliteľstvo HM, Bratislava, Ulica Hlinkovej mládeže čislo 2. Zodpovědný redaktor: Alojz Macek, poslanec, hlavný veliteľ HM. Novinové výplatné povolilo ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě výnosem ze dne 8.9.1939. NOVÁ MLÁDEŽ vychází 1. v měsíci. Předplatné na rok 15 Ks. Jedno číslo stálo …

Další číslo časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – 4.ročník – 1942

Dnes archivované číslo časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1942 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Agi. Veliký dík! Tak jako byla myšlenka skautské hnutí zneužita k „politickým“ cílům v německu, byla podobně deformována i v poměrech samostatného Slovenského státu. Každý politický režim vždy vyvíjí enormní úsilí k ovlivnění mládeže – jak ve škole, kde to je zpodstaty snadnější záležitostí, tak v mimoškolním čase – třeba prostřednictvím oddílů Hlinkovy mládeže, kde je zachován alespoň jakýsi prvek dobrovolnosti. I když byli učitelé nabádáni, aby vstup …

Prvně NOVÁ MLÁDEŽ – 1.ročník – 1939

Dnešní „prémierové“ číslo časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1939 pro detske-casopisy.cz digitalizoval Agi. Moc děkujeme! NOVÁ MLÁDEŽ – časopis Hlinkovej mládeže. Redigoval redakční sbor pod vedením Matúša Černáka, zodpovědným redaktorem byl profesor Jozef Hlavatý. Majitelem a vydavatelem časopisu bylo: Sborové veliteľstvo Hlinkovej mládeže. Dnes archivované číslo je z června 1939. Predplatné na celý ročník činilo 5 K. Časopis získával „předplatitele“ tak, že první tři čísla poslal na hromadné adresy, hlavně do škol. To samo o sobě originální není, ale druhá …