Príloha novín SLOVENSKÁ KRAJINA – NEDEĽA DEŤOM – 1931

Dnešný príspevok sa nebude venovať priamo časopisu, ale detskej novinovej prílohy NEDEĽA DEŤOM z roku 1931. V našom SK SDČ ju označíme, ako NEDEĽA DEŤOM (SK). Keďže mám informácie, že pod podobným názvom vydávali prílohy aj iné periodiká, skratku SK som odvodil od názvu novín, ktoré prílohu vydávali. Konkrétne sa jedná o „denník“ SLOVENSKÁ KRAJINA, vychádzajúci každý deň, okrem pondelka. A to v piatich ročníkoch, od roku 1929 do roku 1933. Formát novín tvorilo 4 – 16 strán o rozmeroch 47 x 32 cm. Majiteľom, redaktorom a …