Samizdatový zpravodaj čs. skautů a skautek ČIN – 1.ročník – 1989 – doplnění ročníku

Na našem webu http://detske-casopisy.cz/jeste-samizdatove-cin-1-rocnik-1989/ je zveřejněno 1. číslo 1.ročníku samizdatového zpravodaje ČIN. Na stránkách se samizdatovými časopisy www.scriptum.cz jsem našel zbývající čísla 1.ročníku ČINU. Všechno, co je na tomto webu, je zpřístupněno zcela volně. Tak doplňuji tento ročník dalšími čísly tohoto ročníku a to čísla 2,3,4. ČIN vydávala skupina skautů a skautek od jara 1989. Jedinou možností, v těch letech, bylo rozmnožování xeroxem a konspirativně distribuováno skauty (tzv. skautskou kurýrní službou), nebo rozesíláno nepravidelně z různých míst republiky. Proto také kvalita odpovídá …

ČIN – 6.ročník – 1994

Dnes archivované čísla časopisu ČIN z roku 1993 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík! V záhlaví časopisu stojí: „ČIN – NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ ČS.SKAUTŮ A SKAUTEK“. V tiráži je uvedeno: „Redakce: Zvonimír Dragoun, Jiří Kafka,  Daniel Kunermann, Ivan Makásek, Ivo Vacík, Jiří Zachariáš. ADRESA REDAKCE A ADMINISTRACE: Evropská 199, Praha 6 161 00. Vydává Nadace NIKA. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce nemusí vždy souhlasit s obsahem článků a neodpovídá za ně. Bez jazykové úpravy.“  ČIN vycházel 6x do roka dle …

ČIN – 5.ročník – 1993

Dnes archivované čísla časopisu ČIN z roku 1993 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík! V záhlaví časopisu stojí: „ČIN – NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ ČS.SKAUTŮ A SKAUTEK“. V tiráži je uvedeno: „Redakce: Zvonimír Dragoun, Jiří Kafka,  Daniel Kunermann, Ivan Makásek, Ivo Vacík, Jiří Zachariáš. ADRESA REDAKCE A ADMINISTRACE: Evropská 199, Praha 6 161 00. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce nemusí vždy souhlasit s obsahem článků a neodpovídá za ně. Bez jazykové úpravy.“  ČIN vycházel 6x do roka dle kalendářního roku, v …

ČIN – 4.ročník – 1992

Dnes archivované čísla časopisu ČIN z roku 1992 pro detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „ČIN – NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ ČS.SKAUTŮ A SKAUTEK. Redakce: Daniel Kunermann, Jiří Zachariáš,  Jiří Kafka,  Ivo Vacík.“  ČIN vycházel 6x do roka dle kalendářního roku, v rozsahu cca 20 stran na formátu A4. Časopis byl připravován v amatérských podmínkách a tištěn černobíle v ne příliš dobré kvalitě (jak je patrno z digitalizovaných čísel). ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory …

ČIN – 8.ročník – 1996

Dnes archivované čísla časopisu ČIN z roku 1996 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Stanislav S. Veliký dík! V tiráži časopisu je uvedeno: „ČIN – NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ ČS.SKAUTŮ A SKAUTEK. Redakce: Zvonimír Dragoun, Jiří Kafka, Daniel Kunermann, Ivan Makásek, Ivo Vacík, Jiří Zachariáš. Grafická úprava: Josef Přech ….“ ČIN vycházel 6x do roka dle kalendářního roku, v rozsahu 24 stran na formátu A4. ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory (bez jakékoliv podpory ústředních orgánů největší české skautské organizace – JUNÁK – …

Zvláštnost – ČIN – 2009 – speciál

Dnes archivované číslo ČINU digitalizoval  pro detske-casopisy.cz Patt. Moc díky! ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory (bez jakékoliv podpory ústředních orgánů největší české skautské organizace – JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR). Přesto dokázal vycházet v tištěné formě nepřetržitě 12 let. Archiv s kompletním posledním 12.ročníkem ČINU byl publikován 22.2.2015. O devět let později bylo tiskem vydáno mimořádné číslo, či spíše jakýsi sborník,  který je VĚNOVÁN PAMÁTCE JIŘÍHO KAFKY. Jiří Zachariáš – Pedro píše: „V noci z …

Úplný ročník ČINu – 9.ročník – 1997

ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory (bez jakékoliv podpory ústředních orgánů největší české skautské organizace – JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR). Přesto dokázal vycházet v tištěné formě nepřetržitě 12 let. Dnes přinášíme archiv kompletního 9.ročníku z roku 1997 – všech 168 stran! Pro detske-casopisy.cz je digitalizoval Patt – moc děkujeme! Redakci 9.ročníku ČINu v roce 1997 tvořili: Zvonimír Dragoun, Jiří Kafka, Daniel Kumermann, Ivan Makásek, lvo Vacík a Jiří Zachariáš. Grafiku časopisu zajišťoval excelentně Josef Přech. …

Poslední ročník ČINu – 12.ročník – 2000

ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory (bez jakékoliv podpory ústředních orgánů největší české skautské organizace – JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR). Přesto dokázal vycházet v tištěné formě nepřetržitě 12 let. Dnes přináším archiv kompletního 12.ročníku z roku 2000 – všech 176 stran! Myslím si stále, že ČIN byl nejlépe graficky zpracovaným časopisem mezi srovnatelnými časopisy (tedy i ve srovnání se SKAUTINGEM a ROVERSKÝM KMENEM). Je to zásluhou Josefa Přecha, který měl na starosti sazbu a grafickou …