OD STŘÍBRNÝCH HOR – 6.ročník – 1933-34

Dnes archivovaná čísla časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR z let 1933-34 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Vít Š. Veliký dík! Časopis OD STŘÍBRNÝCH HOR má podtitul ČASOPIS ŠKOLNÍ MLÁDEŽE PŘÍBRAMSKA A DOBŘÍŠSKA VĚNOVANÝ MLÁDEŽI I DOSPĚLÝM PRO POVZBUZENÍ A POSÍLENÍ LÁSKY K RODNÉMU KRAJI. Klasická tiráž v 6.ročníku není tištěna. Časopis vycházel měsíčně, podle školního roku v rozsahu 16 stran + nečíslovaná titulní strana (obálka jednotná, každé číslo tištěno na jiné barvě stránky). Stál 1 korunu. Stejně jako obálka, tak i první číslovaná …

Pět čísel časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR – 6.ročník – 1933-34

Dnes archivované čísla časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR z let 1933-34 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Vít Š. Veliký dík! Časopis OD STŘÍBRNÝCH HOR má podtitul ČASOPIS ŠKOLNÍ MLÁDEŽE PŘÍBRAMSKA A DOBŘÍŠSKA VĚNOVANÝ MLÁDEŽI I DOSPĚLÝM PRO POVZBUZENÍ A POSÍLENÍ LÁSKY K RODNÉMU KRAJI. Klasická tiráž v 6.ročníku není tištěna. Časopis vycházel měsíčně, podle školního roku v rozsahu 16 stran + nečíslovaná titulní strana (obálka jednotná, každé číslo tištěno na jiné barvě stránky). Stál 1 korunu. Stejně jako obálka, tak i první číslovaná …

Regionální časopis OD STŘÍBRNÝCH HOR – 1.ročník – 1928-29

Čísla časopisu OD STŘÍBRNÝCH HOR, která dnes archivujeme pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Oldřich Š. Veliké díky! Časopis OD STŘÍBRNÝCH HOR má podtitul ČASOPIS ŠK MLÁDEŽE PŘÍBRAMSKA A DOBŘÍŠSKA. Pro posílení lásky k domovině, zkazkám uplynulých dob, přírodě, společenskému citu, vůli k dobru, telovýchově, národní písni a j. Vydává účitelstvo šk okresu příbramského.  Časopis vycházel měsíně, podle školnho roku. Stál 1 korunu. Tvorbu časopisu řídil „redakční kruh: Zodpovědný redaktor Karel A. Kučera, okresní školní inspektor v Příbrami. Část obrázkovou pořádá Antonín Kabus, …