18. 7. 2024

Jednohubka – WESTERN WORLD 03.ročník (2003) číslo 05

V dnešnej jednohubke prinášam ďalšie číslo časopisu WESTERN WORLD. Časopisu, ktorý prináša čitateľom fascinujúce príbehy, reportáže, rozhovory a fotografie z histórie i súčasnosti amerického západu. V tomto výtlačku ma zaujal článok ČESKÉ TRUMFY westernového pokeru v Las Vegas prináša zamyslenie nad MS 2003 v ovládaní pastierskeho biča, lasovania, v žonglovaní s revolvermi a hádzaní nožom a tomahawkom, ktoré prinieslo českej výprave triumf v podobe troch prvenstiev, jedného druhého miesta a ďalšie zvláštne ceny. JAK CHUTNAL PAŘÍSKÝ CHLEBÍČEK – opisuje cestu kapely Country …

Jednohubka – WESTERN WORLD 03.ročník (2003) číslo 03

Dnes vám v jednohubke prinášam ďalšie číslo WESTERN WORLDU. Z obsahu vyberám články ktoré na mňa najviac zapôsobili. Oslovilo ma veľmi zaujímavé čítanie na pokračovanie Vladimíra Dolínka „ČESI NA ZÁPADĚ“ a článok toho istého autora o ikone zbrojného arzenálu Divokého západu – Henryovke. Za zmienku stojí článok z prílohy Ahoj – Kluci z Dakoty přicházejí… Je zameraný na pripravovanú knihu zakladateľa legendárneho pražského skautsko-woodcrafterského oddílu Neskenon Ivana Makáska (Hiawathy) – Kluci z Dakoty. Spomína sa tu okrem iného aj pre nás zaujímavý titul …

Jednohubka – WESTERN WORLD 03.ročník (2003) číslo 04

Jedno číslo časopisu WESTERN WORLD obsahuje 60 strán. To je vlastne zhruba je 2/3 ročníka z iných časopisov. Aj z tohto dôvodu som tejto rubrike dal spoločný, česko – slovenský názov JEDNOHUBKA. O množstve bohato ilustrovaných, témovo navzájom popretkávaných článkov ani písať nemusím. Tak v krátkosti spomeniem pár článkov zameraných netradične na ženy Divokého západu. Vysvetlenie najlepšie podá úvod príspevku KAM ČERT NEMŮŽE… nastrčí ženskou… „ Přitom jsme se zatím v našem vyprávění o ženách takřka nezmiňovali. Copak historii Divokého západu …

2 čísla časopisu – WESTERN WORLD 3. alebo 4.ročník (2003) ?

Už dávnejšie sme tu nemali „detský“ časopis pre dospelých WESTERN WORLD. Do archívu teda pridávam ďalšie 2 čísla z 3.ročníka. Výňatok z tiráže: „WESTERN WORLD – Vychází měsíčně. IV. Ročník Leden 2003. Redakce a inzerce: Western World, Drtinová 8/557, 150 00 Praha 5 Šéfredaktor: Jan Kroupa; Redaktoři: Slavomil Janov, Silvie Lenčíková; Manažer inzerce: Radomír Starý; Art Director: Ivan Šperling; Grafička: Jana Kubátová; Inzerce: Radka Pojkarová;  Scan: Jiří Kadlec; Lito: Jana Kubátov; Jazyková korektura: Věra Dvorská, Věra Melicharová; Tisk: H. R. G. spol. s. r. o., Litomyšl …

Nulté číslo WESTERN WORLD – 00.ročník – 2000

Pri evidencii a triedení časopisov, ktoré digitalizujem pre náš projekt, sa mi podarilo objaviť nulté číslo časopisu WESTERN WORLD. Dnes ho zaraďujem ho do nášho archívu. Toto nulté číslo časopisu WESTERN WORLD vyšlo zhruba na prelome 20. a 21. storočia . Na našom webe sme ho už niekoľkokrát publikovali https://detske-casopisy.cz/tag/western-world/ . V tiráži sa dozvedáme mená redakčného tímu: Šéfredaktor: Jiří Lamplot Redaktor: Ing. Silvie Lečíková Grafická úprava: Petra Endlová Redakční rada: Ing. Andrea a Zdeněk Polákovi, Michaela Martinková, Jiří Zach, Jiří …

Kompletizácia ročníka časopisu – WESTERN WORLD – 2.ročník -2002

Dnešným príspevkom by som rád skompletizoval a uzavrel 2.ročník tohto časopisu. Chýbali nám k tomu práve tieto dve čísla. Paradoxne prvé a posledné z ročníka vydaného v 2002 roku. Hneď na prvý pohľad vidíme nápadnú zmenu obalu časopisu. No nejednalo sa len o obal, ale o komplexnú obmenu obsahu, ktorú šéfredaktor Ján Kroupa a redaktor Slavomil Janov charakterizujú v úvodníku 12. čísla: „…Nová hlavička, změněný grafický styl časopisu i mírně širší formát… Všechny tyto změny vycházejí z přání vydavatele i redakce, …

8 ks časopisu WESTERN WORLD – 2.ročník – 2002

482 !!! To je súhrnný počet strán v dnes publikovaných 8 číslach časopisu WESTERN WORLD. Ospravedlňujem sa za kvalitu. Jednak boli skeny urobené zo zvlnených strán zmoknutých výtlačkov a jednak to bolo v čase mojich digitalizačných začiatkov. Z tiráže 2.ročníka vyberáme: WESTERN WORLD; Vychází měsíčně; Šéfredaktor: Jan Kroupa; Redaktoři: Slavomil Janov, Silvie Lečíková; Manažer inzerce: Luboš Svoboda; Art Director: Ivan Šperling; Grafička: Jana Kubátová; Inzerce: Radka Pojkarová; Scan: Jiří Kadlec; Jazyková korektura: Věra Dvorská, Věra Melicharová Rada starších: Petr Binhack (WI-CZ), Doc. …

136 strán časopisu WESTERN WORLD – 2.ročník – 2002

Dnes publikovaných 136 strán prináleží dvom číslam časopisu WESTERN WORD z 2.ročníka – 2002. Po prvý krát sme časopis predstavili v príspevku z 22.8.2017. Skromne sa priznám, že sa jednalo o môj úvodný vstupný časopis, ktorý som zaslal Dazulovi a vpustil ma medzi nás. Dazul ho vo svojom príspevku veľmi presne charakterizoval: „časopis pro ty, kteří jsou zřejmě už plnoletí, ale pořád nepřestali být dětmi a nezbavili se svých dětských snů“ Jeho prvé číslo som získal ešte ako propagačný výtlačok v stánku so suvenírmi na rodinnej …

Prvně WESTERN WORLD – 1.ročník – 2001

Dnes archivované čísla časopisu WESTERN WORLD z roku 2001 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval Totem. Veliký dík! Z tiráže WESTERN WORLD lze například vyčíst informaci, že: Vychází měsíčně. Šéfredaktor: ing. Jan Kroupa. Redaktoři: Jiří Lamplot, ing. Sylvie Lečíková. Art Director: Ivan Šperling. Grafik: Filip Stránský. Rada starších: Petr Binhack (WI-CZ), Mgr. Slavomil Janov, Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, Csc., PhDr. Kateřina Klápšťová, Josef Moravec, Libuše Půlpánová (WRC), Zdeněk Vašíček – Ďáblík. Vydává: ing. Martin Sedláček. Cena jednotlivého čísla 40 Kč. Vycházel v rozsahu …