14. 7. 2024

Měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové – NÁŠ SVĚT – 6.ročník – 1933-34

K mimoškolní činnosti dívek patřilo od školního roku 1927/1928 vydávání vlastního školního časopisu s názvem NÁŠ SVĚT. Byl vydáván jednou měsíčně. Dívky si ho samy řídily a obstarávaly do něj příspěvky. Časopis si brzy získal oblibu nejen mezi studentkami, ale i mezi učiteli a širší veřejností. S tímto časopisem jste byli seznámeni na stránce: http://detske-casopisy.cz/mesicnik-divcich-odbornych-skol-v-hradci-kralove-nas-svet-7-rocnik-1934-35/ a je zde podrobně popsáno o tomto školském časopise. Dnes vkládám šestý ročník z roku 1933-34. Časopis byl černobílý, stránky byly postupně číslovány, každé číslo mělo 24 stránek …

Měsíčník dívčích odborných škol v Hradci Králové – NÁŠ SVĚT – 7.ročník -1934-35

Štefan Švec  píše ve své knize „ Česky psané časopisy pro děti “: Vznik prvních dětmi či studenty vytvářených  českojazyčných časopisů spadá přibližně do stejné doby jako vznik dětských časopisů. Jejich další historie je bohatá, v úplnosti však zřejmě nepodchytitelná. Tradice dětských, studentských, oddílových či třídních časopisů není zdaleka vyčerpána, jejich (ani stručný) přehled není v možnostech mé studie, a v úplnosti ani v možnostech prací specializovaných. Pokus o nástin základních dějin školních a studentských periodik nabízí Dana Smrčková (2010) ve své diplomové práci: …