JUNÁCKÝ ČINOVNÍK – 28.ročník – 1970

Dnes archivovaná čísla časopisu JUNÁCKÝ ČINOVNÍK z roku 1970 pro detske-casopisy.cz  digitalizoval NELL1967. Veliký dík! JUNÁCKÝ ČINOVNÍK vycházel s podtitulem „měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi skautské výchovy, mesačník českých a slovenských junáckých pracovníkov pre teorii a prax skautskej výchovy„. Šéfredaktorem byl : Miloslav Mölzer. V tiráži se taky uvádí: „Redaktoři: Dr. Miloš Beneš, Hana Kubalová prom. nov. Sekretářka redakce: Eliška Poulová. Grafická úprava: Jiří Svoboda. Předseda redakční rady: dr. Václav Břicháček. Adresa redakce: Na Jezerce …